PGS

ZWO

printen

PINKSTERADEM

26-04-2019

Vanaf de eerste minuut dat ik leef, stroomt er lucht in mijn longen. En er ook weer uit. Elke dag. Elke nacht. Elke seconde. Het in- en uitademen gaat automatisch. Ik hoef er niet bij na te denken of er iets voor te doen. Ik ben me dan ook amper bewust dat ik continu adem.

Het bijzondere van je adem is, dat je die niet kunt zien.
Je voelt alleen iets.
Maar je hebt geen greep op de lucht.
Je kunt je adem niet in je zak steken en vasthouden.
Adem en lucht zijn dan ook aan geen grenzen gebonden.
Ze gaan hun eigen gang.
Adem dat is leven.
Adem maakt dat jij er bent.
Adem is het dunne laagje tussen leven en dood.
Een kind dat geboren wordt, begint huilend te ademen.
Altijd een indrukwekkend wonder.
 
En even wonderlijk is het hoe een stervende zijn of haar laatste adem uitblaast.
Iedereen die wel eens bij een sterfbed gezeten heeft, heeft de ervaring
Hoe een bezield lichaam door het intreden van de dood ontzield raakt.
 
Pinksteren heeft alles met adem te maken.
Met Pinksteren vieren we dat we mogen ademen.
Dat we de frisse lucht volop door ons leven mogen laten lopen.
 
De pinksteradem staat voor mij symbool voor het leven.
Voor bezieling en geestkracht.

Nu wordt in de Bijbel de menselijke levensadem altijd één op één gekoppeld aan die van God.
Want God is het die ons van meet af aan zijn adem heeft geschonken.
 
Adam, de eerste mens, werd geschapen, zo lezen we in het scheppingsverhaal,
doordat God zelf zijn levensadem hem in de neus blies.
Met zijn eigen adem komt God de mens binnen.
En geeft hem energie.
 
Gods adem is speurbaar in zijn schepping.
En schepping, dat is niet alleen de natuur om ons heen
De volkstuin. Het bos. De dieren. De bergen. De regenboog
Of een mooie zomerse dag
Maar die adem is ook merkbaar in de kunst. In muziek.
In gedichten. In al datgene wat mensen voortbrengen.
 
Zo is zijn adem is eveneens tastbaar in de zorg die we als mensen voor elkaar hebben.
 
 

Tot slot is Gods adem is ook voelbaar in onszelf.
In wie we zijn.
In wat we doen.
 
Ons openen voor Gods adem, betekent dat ons kracht en rust ten deel vallen.
En geloof, hoop en liefde.
Gods adem schenkt ons de voorwaarden en de mogelijkheden om creatief te zijn.

Om er iets van te maken.
Om verantwoordelijkheid voor elkaar te hebben.
Om zorg voor elkaar te dragen.
Om behoedzaam met onze omgeving om te gaan.
Kortom: geopend zijn voor Gods adem is geïnspireerd leven.
 
Die adem van God is voor mij de Geest.
De Geest die aanwezig is en toch ongrijpbaar.
Die schoonmaakt wat vies is.
Die water sprenkelt op wat droog en dor is.
En die het donkere hart vervult met licht.
 
Die geest is zo bijzonder. Zo buitengewoon.
Dat ze daarom "heilig" genoemd wordt.
Geest van God. Geest voor iedereen.
Geest van Jezus. Geest voor de wereld.
De Geest die overal en altijd is.
 
Ja, ik geloof heilig in de goede Geest
Als de adem van God die ons aansteekt.
 
Pier Prins

laatste update.: