PGMBD

ZWO

printen

Amnesty International: schrijfactie april 2019

07-04-2019

U kunt schrijven tot 1 mei 2019

Het slachtoffer van mensenrechtenschendingen dat u in deze informatiebrief aantreft kunt u helpen met een verzoek aan of een protest bij de betreffende autoriteiten.

Neem brieven mee naar huis, voorzie ze van:

  • plaats, datum
  • afzender: handtekening, naam en volledig adres
  • benodigde porto (zie deze info)

en stuur ze naar het in de brief aangegeven adres.

U kunt de brieven natuurlijk ook overschrijven wanneer u dat persoonlijker vindt.

Casus Verenigde Staten

De 39-jarige Valquiria vluchtte in maart 2018 met haar 7-jarig zoontje uit Brazilië. Ze vroeg om bescherming bij de grens tussen Mexico en de VS, in El Paso (Texas). Ze werd opgesloten en zonder reden gescheiden van haar zoontje. Ze heeft hem al bijna een jaar niet gezien.

Valquiria besloot te vluchten nadat drugshandelaren haar en haar zoontje meermaals bedreigden met de dood. Een asielambtenaar oordeelde op 27 maart 2018 dat Valquiria’s verhaal geloofwaardig was. Ze mocht asiel aanvragen. Maar in september werd haar verzoek afgewezen. Ze is nu in beroep en zit nog altijd vast.

Valqueiria’ s zoontje woont bij zijn vader aan de andere kant van de Verenigde Staten. Hij is getraumatiseerd en begrijpt niet waarom zijn moeder niet thuiskomt. Hij mag haar wel bezoeken, maar er is geen geld voor de reis.

Schrijf  een brief naar Corey Price, de directeur van het kantoor van de Immigration and Customs Enforcement in El Paso. Roep hem op Valquiria in afwachting van de uitkomst van haar asielverzoek op humanitaire gronden vrij te laten.

Goed nieuws!      Goed nieuws!     Goed nieuws!

Rond 10 december vorig  jaar voerden we tijdens de Write for Rights-schrijfactie (voorheen Schrijfmarathon) actie voor vrouwelijke mensenrechtenactivisten van over de hele wereld. Vrouwen die demonstreren voor gelijke kansen, kritiek uiten op hun regering, zich niet laten wegsturen van hun land. En met succes!

o   Politie beschermt demonstraties voor vrouwenrechten Oekraïne

Dit jaar werden de demonstranten op 8 maart goed beschermd door de politie, die van te voren ook veiligheidsmaatregelen met de demonstranten had doorgesproken. De demonstraties verliepen zonder incidenten. Een mooi succes voor de vrouwenbeweging in Oekraïne.

o   Kirgizië ratificeert VN-verdrag voor mensen met handicap

Amnesty International is blij dat Kirgizië het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap heeft geratificeerd. Dit betekent  een tastbare vooruitgang in het tegengaan van voor-oordelen en misvattingen over mensen met een handicap.

Wilt u meer weten over Amnesty International? Kijk dan op de website: www.amnesty.nl.

Wijzigingen/opmerkingen/suggesties graag doorgeven aan:
Henny Veldman-Klunder: dickveldman30442@gmail.com
Portokosten: in NL 1 of  € 0,87.   Buiten NL: Internationaal 1 of € 1,45


laatste update.: