PGS

ZWO

printen

KRACHT VAN BOVEN KOMT VAN BENEDEN

20-03-2019

Bij alles wat we in de wereld zien gebeuren is voor ons gevoel God best wel eens ver te zoeken. En zelf maken we ook voldoende dingen mee, waardoor we het bestaan van God in twijfel kunnen trekken. Ons geloof biedt geen garantie voor een goed en gelukkig leven en daarom is voor ons geloof alles behalve vanzelfspekend. Heel begrijpelijk is dan de uitspraak van de theoloog Harry Kuitert: "Alles wat over "boven" wordt gezegd, komt van "beneden". Waarbij ik zeggen moet dat ik niet onrustig wordt van het idee, dat bepaalde geloofsuitspraken puur rationeel niet houdbaar kunnen zijn. Ik zie eerder de uitdaging om verder door te denken in de zin van: Als deze uitspraak rationeel niet houdbaar is, op welke manier zou het dan wel gezegd kunnen worden?

Ik kom uit bij het Bijbelse boek Ruth. Ruth en Orpa waren de schoondochters van Noömi, die ooit met haar man Elimelech en haar twee zonen Machlon en Kiljon in verband met een hongersnood uit Juda naar Moab was gegaan. Daar trouwden haar zonen met Ruth en Orpa. Tien jaar later waren Elimelech, Machlon en Kiljon overleden. Daar de hongersnood in Juda voorbij was en Noömi niets had wat haar nog met haar woonplaats in Moab verbond, besloot Noömi om terug te gaan naar haar familie in Juda. Het afscheid van haar schoondochters viel zwaar voor beide kanten, maar ook na aandringen van Noömi om in Moab te blijven, stond Ruth er op om met haar mee te gaan. Het begin in Juda was niet makkelijk, maar er kwam verandering in toen een familielid van Noömi, Boaz, in beeld kwam. Op gegeven moment trouwden Boaz en Ruth en één van hun nazaten was koning David.
Gezien het feit dat God in dit Bijbelse boek niet voorkomt, zou je kunnen stellen dat het boek niet meer is dan een gewoon liefdesverhaal, waar het alleen maar om aardse dingen gaat.
 
Toch is het méér dan dat. Want het gaat ook over draagkracht in moeilijke tijden van verlies en verdriet, het gaat over de kracht van overtuiging, over doorzettingsvermogen, gedrevenheid en passie. Het gaat om geraakt-zijn en aangeraakt-zijn door de hogere en diepere dimensie van ons leven. En is daar volgens het boek Ruth God niet bij betrokken?
 
Op één plek in het boek komt God tot leven in de mond van Ruth, de moabitische vrouw. Ze zegt dan het volgende tegen Noömi: ‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden!’ Zo gingen zij samen verder naar Bethlehem (Ruth 1,16-19).
 
Zo gezien zegt het boek Ruth: God komt tot leven in monden, harten en hoofden van ons mensen als de kracht die ons door laat gaan, ook als er naar menselijke maatstaf geen grond meer onder de voeten is om door te gaan. Noömi, Ruth en Boaz delen met elkaar in deze kracht van boven, die van beneden komt. En dat is niet meer, maar ook niet minder dan de andere kant van de gedachte, dat alles wat over ‘boven’ gezegd wordt, van ‘beneden’ komt.
 

Ik durf het aan om van een bijbels principe te spreken als het er om gaat dat de kracht van boven van beneden komt. Want ik zie het terug in b.v. de 40-jarige tocht van het volk Israël door de woestijn, in de 40 dagen die Jezus ná zijn doop doorbrengt in de woestijn en in de weg die Hij gaat naar het kruis. Ik zie het terug in het verhaal van de weggerolde steen van zijn graf op Paasmorgen en in de kracht van Maria, de andere vrouwen en de leerlingen. Wat er dan ook over gezegd of niet gezegd kan worden.

In al deze bijbelse momenten zie ik mensen de kracht van boven met elkaar delen. En als dit gebeurt dan is de weg van geloof, hoop en liefde geen doodlopende weg, maar het is de weg van de allerhoogste hier op aarde. Het is de bedoeling van ons geloof, dat we samen de weg van geloof, hoop en liefde blijven volgen. Dat kan als we de kracht van boven met elkaar delen, hier beneden op aarde.

Zegen en kracht van boven wenst u
ds. Joachim Stegink

laatste update.: