PGS

ZWO

printen

GEBRUIK EN TOEKOMST KERKGEBOUWEN

10-02-2019

De gezamenlijke kerkenraden van GBU en SG hebben een commissie benoemd die als opdracht heeft om op afzienbare termijn een concreet voorstel uit te werken "voor het gebruik en de toekomst van de kerkgebouwen in de beide gemeenten om de activiteiten van een inspirerende geloofsgemeenschap in de Westelijke Mijnstreek te kunnen uitvoeren".

De werkgroep heeft inmiddels een aantal keren vergaderd over de aanpak. We willen U graag hierover informeren.

Met de kerkenraad is afgesproken dat we ons in eerste instantie concentreren op het gebruik van de twee grote kerken: Johanneskerk en Ontmoetingskerk.

Er zijn twee fases te onderscheiden:

  • In fase 1 zal eerst de behoefte van onze gemeenteleden worden geïnventariseerd m.b.t. het gebruik van onze kerkgebouwen. Doel van de inventarisatie is dat we tot criteria kunnen komen waarmee de werkgroep uiteindelijk in fase 2 een voorstel kan doen. Uw inbreng is dus essentieel!
  • De opdracht voor fase 2 is om mogelijke opties uit te werken en met een gemotiveerd voorstel te komen voor de keuze van één van beide kerkgebouwen. Ook wordt de mogelijkheid meegenomen om samen een ander kerkgebouw te betrekken.

  

De vaststelling van de rol van de kleine kerkgebouwen komt wat later aan de orde.De werkgroep wil in fase 1 zo breed mogelijk uw mening horen. Daartoe wordt aansluitend aan de diensten van 17 maart (Johanneskerk) en 24 maart (Urmond en Ontmoetingskerk) een raadpleging van de gemeenteleden gehouden.

Maar we zullen ook andere mogelijkheden geven om uw mening kenbaar te maken; we nodigen u ook uit om spontaan uw mening te geven aan één van de leden van de werkgroep. Dat kan mondeling of schriftelijk via e-mail (scriba@pgs-g.nl) of telefoon.

Het gaat om de toekomst van onze kerk! Mogen we op uw medewerking rekenen?

De werkgroep Kerkgebouwen
Rob Atsma (Voorzitter)
Ingrid Boonstra
Bert Bosman
Riet Coolsma
Rien Hooft
Eddy Roerdink
Henk Verkerk

  

Klik voor de opdracht van de werkgroep hier.


laatste update.: