PGMBD

ZWO

printen

Klimaat- en inkomensverbetering op het platteland van Bangladesh

24-02-2019

Bangladesh is één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Tegelijkertijd treffen de klimaatveranderingen het land hard. Maar liefst 20% van de kostbare landbouwgrond gaat verloren bij een stijging van de zeespiegel. Het klimaat kent veel langere perioden van droogte dan voorheen. Daarbij bedreigen perioden met extreme regenval de voedselvoorziening. CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) ontwikkelde een plan voor milieuvriendelijker koken. Daarbij wordt het verstookte hout op meer wijzen benut.

Een ingenieus kooktoestel gebruikt een minimum aan zuurstof, en zet het hout voor 50% om in Biochar (lijkt op houtskool). Door organische mest aan de Biochar toe te voegen, wordt het gebruikt voor bodemverrijking. De Biochar neemt gemakkelijk voedingsstoffen voor planten op. En Biochar houdt water langer vast, dat een groot voordeel is in perioden van droogte. Het voordeel voor gebruikers van de zogenaamde 'Akha' is dat binnenshuis minder rookontwikkeling is. Kortom; beter voor de gezondheid!

Houtskool houdt koolstofdioxide (CO2) honderden tot duizenden jaren vast. Dat voorkomt dat grote hoeveelheden CO2 door koken in de atmosfeer terecht komt. Zo’n 25 miljoen huishoudens in Bangladesh koken op ovens die veel CO2 uitstoten. Dit project is natuurlijk nog maar een begin. Maar het kreeg wel meteen veel aandacht in de pers van Bangladesh. Zie bijvoorbeeld het artikel in The New Nation.Plaatselijke vaklieden
Het streven is om de kooktoestellen door de plaatselijke vaklieden te laten maken. Dit schept banen en geeft de economie van een dorp een extra stimulans.

Minder hout gekapt
De opbrengst in de landbouw zal in het eerste twee jaar al toenemen met zo’n 30%, door het gebruik van houtskool. Doordat de kooktoestellen zuiniger stoken, wordt minder hout gekapt. Een positief effect in de strijd tegen ontbossing.

Meer inkomen
De huishoudens met een Akha vergroten hun inkomen door bijvoorbeeld Biochar aan andere boeren te verkopen.

Voorlichting en training
Zo’n 900 huishoudens krijgen voorlichting over voedselveiligheid en levensonderhoud. Daarnaast krijgen 250 huishoudens een training in het werken met de nieuwe kooktoestellen. Dat betekent dat in eerste instantie minimaal 5000 mensen actief deelnemen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in Bangladesh.


laatste update.: