PGMBD

ZWO

printen

LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR

25-11-2018

Met Advent, de voorbereiding op Kerst, begint het nieuwe kerkelijk jaar.

De voorafgaande zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel 'zondag van de voleinding' of Eeuwigheidszondag genoemd.

Het gaat daarbij niet om zoiets als 'afronding' of 'afsluiting', maar het is meer toekomstgericht: De voltooiing van Gods plannen met onze wereld, met ons leven.

Daarbij benoemen we ook wat vanuit onze ervaring niet strookt met deze toekomstvisie.

Samen gedenken wij wie we zijn kwijtgeraakt in het afgelopen jaar en we herinneren ons aan onze doop.

We ontvangen en geven licht in het duister. Het thema van deze dienst op zondag 25 november was 'God is nabij in het duister. En wij zijn niet bang'.

De cantorij onder leiding van Hans Timmermans verleende medewerking. Vincent Snackers bespeelde orgel en piano.

Wat blijft

Wat blijft is herinnering

aan je dromen en verlangens

waar je intens van hebt genoten

of waar je niet aan bent toegekomen

Wat blijft is herinnering

waaraan ik moet denken

als ik je naam noem in stilte of hardop

aan momenten dat jij me raakte

in leed en lief

Wat blijft is herinnering

waaraan wij moeten denken

aan wat je lukte en wat niet

aan het samen huilen en lachen

Wat blijft zijn de verhalen

over wat is misgegaan en wat niet

over angst en pijn

en momenten van eenzaamheid

over momenten van blijdschap

en vreugde en trots

Wat blijft is gemis van jou

helder voor ogen of in het gehoor

met je gedachten en je humor

met je warmte en je troost

Wat blijft is wat je achterliet

onbenullig en van onschatbare waarde

wat iets zegt over jou

hoe je was en wat er niet meer is

Wat blijft is de lege plek

en de momenten met de vraag:

hoe zou het zijn als jij er nog was?

met een traan en met een lach

Wat blijft is geborgen in je naam

uitgesproken aan het begin

herdacht aan het einde

verbonden met mensen en met God

Wat blijft is leven

leven met en ná de dood

voorbij de duisternis

geloven in liefde en hooplaatste update.: