PGS

ZWO

printen

Verheugend nieuws vanuit de kerkenraden

25-11-2018

De kerkenraden van de beide gemeentes Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond hebben in een gezamenlijke vergadering op 20 november jongstleden het voorgenomen besluit genomen om samen te gaan. De kerkenraden zijn ervan overtuigd, dat invulling geven aan het kerk-zijn van de Heer in de Westelijke Mijnstreek het best kan worden gedaan als één PKN-gemeente. De kerkenraden vertrouwen erop dat wij, als we onze krachten bundelen, als protestantse gemeente in de Westelijke Mijnstreek van betekenis kunnen zijn en blijven.

We willen ons geen tijdsdruk opleggen en er is vooralsnog geen datum vastgesteld voor het samengaan. Wel hebben we in een stappenplan punten vastgelegd, die naar tevredenheid moeten zijn afgehandeld voor een daadwerkelijk samengaan kan plaatsvinden.

In het gemeenteberaad op 4 april 2019 zullen we de beide gemeentes over de voortgang van het stappenplan en het proces van samengaan informeren en krijgt u volop de gelegenheid vragen te stellen en uw mening kenbaar te maken.laatste update.: