PGMBD

ZWO

printen

INTERNATIONALE DAG VOOR DE UITROEIING VAN ARMOEDE – 17 OKTOBER

17-10-2018

Deze dag, ook wel genoemd Wereldarmoededag of Werelddag van verzet tegen extreme armoede, in 1992 officieel erkend door de Verenigde Naties, werd al in 1987 in Parijs in het leven geroepen. We moeten jammer genoeg constateren dat het nog niet echt gelukt is, armoede uitroeien.

Ook in onze regio is veel armoede: uit cijfers van 2017 blijkt dat 41% van de inwoners van Sittard-Geleen zware tot zeer zware financiële problemen heeft. Hoge schulden, dreigende huurachterstand (en daarna uithuiszetting) of hypotheekaflossing, grote achterstand in betaling van bijvoorbeeld gas-licht en water,  boete op boete voor betalingsachterstanden, ga zo maar door. Mensen kunnen er totaal door verlamd worden, omdat ze geen oplossing zien.

Dit probleem wordt onder andere zichtbaar bij de Voedselbank, men kan de vraag daar niet aan. Ook bij de Engele, waar veel mensen voor hulp aankloppen en bij het inloophuis Bie Zefke lopen ze hier tegenaan. Het aantal daklozen stijgt en de huidige locatie is al enige tijd te klein. Ook in gemeenten in de regio komt zeer grote problematiek veel voor en hebben mensen hulp van buitenaf nodig. In meerdere plaatsen is daarvoor het project Schuldhulpmaatje in het leven geroepen, ook in Sittard-Geleen is dat in voorbereiding

De politiek probeert het vaak nog een beetje te verdoezelen, maar de realiteit is zorgwekkend. We leven in een welvarend land, maar de verschillen tussen arm en rijk worden zeker niet kleiner.

Een aantal organisaties in onze gemeente wil, samen met de burgerlijke gemeente, deze problematiek onder de aandacht brengen: hoe kunnen we hier het beste mee omgaan en hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen in een armoedesituatie zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.


Grote zorg hierin is de positie van kinderen in armoede. In ons land komen kinderen dan wel niet om van de honger, maar het is heel moeilijk als je als kind niet mee kan doen met leeftijdgenoten, omdat er geen geld is. Als je geen geld hebt voor een cadeautje, kan je toch niet naar een verjaardagsfeest gaan. En als je op school niet kunt trakteren, dan verzwijg je liever je eigen verjaardag.

Het is van belang dat deze problematiek goed in beeld gebracht wordt, zodat we als samenleving kunnen nadenken hoe hiermee om te gaan.

Op 26 oktober zal een conferentie gehouden worden over deze problematiek. Hierover komt bericht in de media. In onze gezamenlijke dienst van zondag 21 oktober, die door diakenen samen met de predikant wordt voorbereid, zal het thema centraal staan.

Namens de diaconie, Joke van der Steen


laatste update.: