PGS

ZWO

printen

OECUMENISCHE DIENST IN DE VREDESWEEK

16-09-2018

Op 16 september 2018 om 10.30 uur is er een oecumenische viering in de kerk van Christus Hemelvaart – H. Jozef.

Een voorbereidingsgroep met leden uit onze beide geloofsgemeenschappen is al begonnen met de voorbereidingen.

Dit jaar sluiten we aan bij het landelijke thema van Pax : Generaties voor vrede.

Voorgangers in de dienst zijn pastoor Piet Verhagen en ds. Irene Pluim.

Muzikale medewerking door de cantorij samen  met gastzangers en -zangeressen uit de parochie of gemeente, olv. Hans Timmermans. Ad Gijzels bespeelt het orgel.

Zingt u graag en wilt u een keer mee doen met dit oecumenische projectkoor?

Onze eerste repetitie is op maandag 20 augustus van 20.15 tot 21.45 uur in het Gruizenkerkje, van harte welkom! We hebben vier repetities voor de dienst.

Meer  informatie bij Christel Prins 

tel. 046-4859066 of christelprins@hetnet.nllaatste update.: