PGMBD

ZWO

printen

Amnesty International: schrijfactie april 2018

01-04-2018

De slachtoffers van mensenrechtenschendingen die u in deze informatiebrief aantreft kunt u helpen met een verzoek aan of een protest bij de betreffende autoriteiten.

Neem bijgaande brieven mee naar huis, voorzie ze van:

  • plaats, datum
  • afzender: handtekening, naam en volledig adres
  • benodigde porto (zie deze info)

en stuur ze naar het in de brief aangegeven adres.

U kunt de brieven natuurlijk ook overschrijven wanneer u dat persoonlijker vindt.

Wit-Rusland: twee mannen wachten op hun executie
Viachaslau Sukharko en Aliaksandr Zhylnikau kregen op 20 januari 2018 de doodstraf opgelegd. Ze kregen eerder in maart 2017 levenslang voor moord maar de openbaar aanklager ging in hoger beroep. Ze zijn nu in afwachting van hun executie.
Wit-Rusland past als enige land in Europa en Centraal-Azië de doodstraf nog toe. Volgens de autoriteiten zitten er op dit moment zeven mensen in een dodencel. Dit is niet te bevestigen omdat gegevens over het aantal doodstraffen en executies niet openbaar zijn.
De doodstraf wordt in Wit-Rusland vaak opgelegd na een oneerlijk proces waarbij niet zelden gebruik gemaakt wordt van bekentenissen gekregen door marteling. Executies worden uitgevoerd in het geheim. De familie kan geen afscheid nemen en wordt zelfs niet verteld waar de lichamen zijn begraven. Dit schendt de rechten van de veroordeelden en hun nabestaanden.
Amnesty is overal en altijd tegen de doodstraf. Het is een schending van het recht op leven zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Bovendien is het een vorm van marteling.
Schrijf  een brief naar president Lukashenka van Wit-Rusland. Roep hem op onmiddellijk een moratorium op executies in te stellen als een eerste stap naar afschaffing van de doodstraf.


Goed nieuws!  Goed nieuws!  Goed nieuws!

El Salvador: vrouw vrij die gevangenisstraf kreeg na doodgeboren kind
De 34-jarige Maira Verónica Figueroa Marroquín is op 14 maart 2018 vrijgelaten. De El Salva-doraanse zat 15 jaar in de gevangenis nadat ze een doodgeboren kindje kreeg. Ze was tot 30 jaar gevangenisstraf veroordeeld op beschuldiging van abortus. Het is een grote opluchting dat Maira Marroqaín is vrijgelaten, maar het is diep triest dat zij bijna de helft van haar leven vastzat.
In El Salvador is abortus sinds 1997 in alle gevallen verboden, ook als een vrouw of meisje zwanger raakt na verkrachting, incest of wanneer haar leven door de zwangerschap gevaar loopt. Hierdoor is een cultuur van achterdocht ontstaan voor zwangere vrouwen die een miskraam krijgen of van wie de baby kort na de geboorte overlijdt.
Amnesty International roept de El Salvadoraanse autoriteiten op onmiddellijk een moratorium in te stellen op de abortuswet, zoals ook het VN-Comité voor de Eliminatie van Geweld tegen Vrouwen heeft aanbevolen. Doel daarvan is om abortus niet langer als misdrijf te zien.
Bovendien moeten vrouwen toegang krijgen tot een legale en veilige abortus, in ieder geval als hun leven of hun fysieke en mentale gezondheid gevaar loopt en wanneer de zwangerschap het gevolg is van verkrachting, incest of wanneer de foetus fatale schade heeft.

Wilt u meer weten over Amnesty International? Kijk dan op de website: www.amnesty.nl.

Wijzigingen/opmerkingen/suggesties graag doorgeven aan Hanna v.d. Avert: hannavdavert@gmail.com of Henny Veldman: hennyveldman@planet.nl
Portokosten: in NL 1 of  € 0,83.   Buiten NL: Internationaal 1 of € 1,40


laatste update.: