PGMBD

ZWO

printen

40-DAGEN CAMPAGNE 2018: ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE

06-01-2018

Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in Syrië de verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, in Nederland de eindjes aan elkaar knoopt of in een dorp in Oeganda voor een veilig thuis zorgt. Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen. Hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op.

In deze 40-dagentijd willen  de gezamenlijke ZWO-werkgroepen van Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht de aandacht vestigen op moeders in Oeganda, elke week wordt een ander aspect belicht.


In Oeganda zijn moeders de ruggengraat van de samenleving maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven vaak zwaar. Door jarenlange oorlogssituatie in het land zijn veel mensen getraumatiseerd, zijn velen van het platteland vertrokken naar de hoofdstad Kampala en wonen daar veelal in sloppenwijken.De Oegandese hulporganisatie Mother’s Union helpt mensen om te werken aan een nieuwe toekomst.


Kerk in Actie ondersteunt dit werk en vraagt ons gebed hiervoor; uiteraard is onze  financiële ondersteuning van wezenlijk belang.
Elke zondag in de 40-dagentijd zal een collecte zijn voor dit project.


Meer informatie over de campagne is te vinden op de website van Kerk in Actie, via deze link: https://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/40-dagen-1-land
U kunt deze campagne ook steunen door een gift over te maken aan Kerkinactie,  IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. 40-dagencampagne 2018, of naar de eigen diaconie met dezelfde vermelding.


Hartelijk dank voor uw bijdrage.


laatste update.: