PGMBD

ZWO

printen

STILLE ZATERDAG

15-04-2017

De nieuwe Paaskaars is weer ontstoken

Het motto bij de Paaskaars is dit jaar: Leven is liefde doen! (zie elders in deze Gaandeweg) Het licht van Pasen werd in de dienst van Stille Zaterdag binnengebracht door ouderling Eric Rodigas. Daarna verspreidde het licht zich door de kerk; alle aanwezigen ontstaken hun kaars aan het doorgegeven licht van de Paaskaars.
 
Licht, aan liefde aangestoken
Licht, dat door het donker brandt
Licht, jij lieve lentebode
Zet de nacht in vuur en vlam!

Nadat Irene Pluim water in het doopvont had gegoten keerden de kerkgangers terug tot het moment van hun doop. Ieder werd genodigd naar voren te komen om de doopbelofte te hernieuwen, het doopwater aan te raken of met het water een kruisteken te maken.
Daarbij werd gezongen:

Neem mij aan zoals ik ben
Zuiver uit wie ik zal zijn
Druk uw zegel op mijn ziel
En leef in mij


laatste update.: