PGS

ZWO

printen

AFSCHEID LEEN PLESSIUS VAN DE KINDERNEVENDIENST

16-04-2017

Tijdens de dienst op Paaszondag werd door de Kindernevendienst afscheid genomen van Leen Plessius. Het was tekenend voor de verbondenheid van Leen met de Kindernevendienst, dat niemand meer precies wist wanneer Leen was begonnen. "Meer dan dertig jaar geleden in ieder geval" zei Marian Drost die een woordje van dank tot Leen richtte. Er was ook een cadeautje dat al eerder door de kinderen voor Leen was geknutseld.

De reactie van Leen Plessius op de complimenten voor zijn inzet zijn karakteristiek voor hem. “Er waren dingen die gedaan moesten worden voor de kinderen en dan doe je dat gewoon.” Maar hij heeft er ook van genoten om jarenlang zijn bijdrage te kunnen leveren voor de Kindernevendienst. De gemeenteleden beloonden Leen met een lang applaus.
 
 


De Kindernevendienst is in de laatste maanden vier vrijwilligers kwijtgeraakt, daarom benadrukte ds. Joachim Stegink nog maar eens dat er in de kerk altijd vrijwilligers nodig zijn en dat geldt op dit moment zeker voor de Kindernevendienst. Kandidaten kunnen zich melden bij de dominees of leden van de Kerkenraad.
 
Bert Bosman

laatste update.: