PGS

ZWO

printen

Cantorij: Een klinkende bijdrage aan de eredienst

01-03-2017

De meesten van u zullen de cantorij wel eens hebben horen zingen.
De cantorij heeft als doel om de gemeentezang te ondersteunen, mooie liederen te zingen, nieuwe liederen aan te leren en voor te gaan in het zingen van vaste elementen in de liturgie, zoals bij de voorbeden, geloofsbelijdenis en avondmaalsvieringen.

We hebben 23 enthousiaste leden en oefenen iedere maandagavond van 20.15 tot 21.45 uur in recent prachtige gerenoveerde Hervormde kerkje aan de Gruizenstraat. We doen dat onder de bezielende leiding van onze enthousiaste dirigent Hans Timmermans.

Een paar keer per jaar nodigen we op projectbasis, mensen uit om mee te zingen voor een specifieke dienst; bij voorbeeld met Pasen of de oecumenische diensten met de parochie Vrangendael. Zo hebben we een paar jaar terug in een viertal diensten van Witte Donderdag tot en met Paaszondag het paasoratorium ‘als de Graankorrel sterft” uitgevoerd. Het afgelopen seizoen hebben we meegewerkt aan een bijzondere adventsvesper in de parochie Vrangendael.
Mededelingen over deze projecten komen in Gaandeweg en op de website.

De cantorij is momenteel goed op sterkte, maar wie graag zingt en interesse heeft mag natuurlijk eens bij ons komen kijken en luisteren. In overleg met de dirigent en afhankelijk van de noodzakelijke verdeling van de verschillende stemsoorten wordt de cantorij samengesteld.


U bent van harte welkom om eens rustig op een maandagavond in de kerk aan de Gruizenstraat te komen om te proberen of het iets voor u is. Meldt u dan even aan bij een van onderstaande personen.

Wanneer: Elke maandagavond vanaf 20:15 uur
Waar: Protestantse kerk aan de Gruizenstraat
Informatie: Rob Atsma, tel: 046-4527556/ 06-22408624, robatsma@kpnmail.nl


laatste update.: