PGMBD

ZWO

printen

Jongerenkerk

Een dienst voor en door jongeren

De jongerenkerk is bedoeld voor jongeren vanaf 12 tot ongeveer 18 jaar.

Ongeveer ééns per maand wordt met een aantal jongeren uit de gemeente een dienst voorbereid, die ’s zondags van 10 tot 11 uur gehouden wordt.

Twee keer in het jaar is deze dienst bovengronds, dan vieren we jongerenkerk met de gehele gemeente in de kerkzaal.
De vorm is afgeleid van de Young Thomas vieringen. Dat wil zeggen dat er op verschillende manieren met een thema aan de slag wordt gegaan. De bijbel, actualiteit, muziek (zelf zingen of luisteren), spelvormen, bidden; het krijgt allemaal een plek.

Vanaf 2016 gaan de jongerenkerken van Sittard en Geleen samen en vinden de vieringen plaats op elke 2de zondag van de maand, gelijk met de gezamenlijk geplande diensten.Wanneer:
4 oktober 2015 bovengronds, 22 november 2015 (kelder Johanneskerk) en in 2016 zoveel mogelijk tijdens de gezamenlijke diensten

Waar: kelderruimte Johanneskerk, Ontmoetingskerk (herberg)

Informatie en opgave: 

Nely Stuij, tel. 046-4200745, stuij-schep@home.nl
Theo Zwartkruis, tel. 046- 4582735, tengzwartkruis@ziggo.nl


laatste update.:

FUNCTIONARISSEN / CONTACTPERSONEN