PGS

ZWO

printen

Symbolische bloemschikkingen

22-02-2017

‘STA IN JE KRACHT’  DE SYMBOLISCHE BLOEMSCHIKKINGEN VOOR DE ZONDAGEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN

Het kernthema voor deze veertigdagentijd is ‘kracht’. De berg, uit de teksten die gelezen worden, wordt vormgegeven door drie boomschijven. Deze straalt kracht uit maar is ook plaats van stilte, van verwondering. Elke ring staat voor groeikracht. Kracht voor mensen die hun wil en hart volgen om net zo sterk en dapper te zijn als Jezus en te delen zoals Hij deelt.


Zondag 5 maart.
Eerste zondag van de veertigdagentijd.
Jezus gaat zijn weg vanuit de kracht van Gods liefde. Op deze eerste zondag horen we over verleiding en verzoeking. Als symbool van verleiding zien we prachtige gele bloemen. Zij schitteren boven de stenen en het zand van de woestijn. In de lezing ontmoeten we God in de mens Jezus. Hij weerstaat elke verleiding, staat in zijn kracht.

Zondag 12 maart.
Tweede zondag van de veertigdagentijd.
Mozes ontvangt de tien geboden op de berg. Jezus gaat met drie leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden. Bijzondere ontmoetingen die bepalend zijn voor het leven. Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden, maar wel mee te nemen in het denken en doen.

Zondag 19 maart.
Derde zondag van de veertigdagentijd..
Jakobs volk wordt groot en sterk zoals eens beloofd is. Gods kracht sterkt hen in goede en slechte tijden. De vrouw bij de bron zoekt gewoon water en vindt het levende water. Jezus zet haar in haar kracht. Vanuit die kracht zal haar leven vrucht dragen.


Zondag 26 maart.
Vierde zondag van de veertigdagentijd.
Het gaat om het zien met het hart en niet om het uiterlijk. De (knappe) jongste zoon van Isaï wordt tot koning gezalfd. We horen hoe Jezus ogen opent om te laten zien dat hij het Licht der Wereld is. Jezus opent ogen om te kunnen zien.

Zondag 2 april.
Vijfde zondag van de veertigdagentijd.
Ezechiël ziet in een visioen hoe God wat dor en doods is weer tot leven roept. Johannes vertelt over Lazarus die door Jezus’ hand opstaat ten leven. Wat dood lijkt blijkt meer levenskracht te hebben dan gedacht. Johannes vertelt over de zieke Lazarus. Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

Zondag 9 april.
Zesde zondag van de veertigdagentijd.
Eeuwen later herkent men Jezus in de woorden van Jesaja. Bij de intocht in Jeruzalem is de verwachting van de mensen hooggespannen. Zij zien in Jezus een nieuwe koning, hun verlosser. Alles gaat heel anders dan verwacht. Niet het geweld, maar de zachte krachten blijken te winnen.

Goede week.
Witte donderdag, 13 april: We gedenken hoe Jezus’ de laatste keer de maaltijd deelt met zijn leerlingen. De nadruk ligt op het dienen van de (A)ander:
Goede vrijdag, 14 april: We staan stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus. Het licht lijkt te doven, maar de Liefde van God dooft nooit.
Stille zaterdag, 15 april: In de schaduw van Jezus’ kruisdood. Voorzichtig breekt het licht van Pasen door.

Zondag 27 maart. Pasen
God bevrijdt zijn volk uit de slavernij en gaat hen voor naar het Beloofde Land. In Johannes wordt de verwarring van de Paasmorgen beschreven. Het duurt even voor er herkenning is van de Opgestane Heer. Het vraagt om de ogen van het hart, ogen van geloof en vertrouwen.


laatste update.: