PGMBD

ZWO

printen

Nieuws van Amnesty International

01-11-2016

Op zondag 6 november zullen de brieven van Amnesty weer voor u klaarliggen.

Het is fijn, dat er steeds zoveel brieven worden meegenomen. Omdat we ook altijd goed nieuws horen en lezen, weten we waarom we blijven volhouden! Ik hoor vaker van u, dat dit nieuws u  steunt.

Ook wil ik u doorgeven wat een echtpaar me vertelde vorige keer: Zij steken elke dag een Amnesty-kaars aan voor de gevangenen. Wat een mooi en licht gebaar.

Deze maand vragen wij uw speciale aandacht voor Lin Xiurong, een van de drie burgerjournalisten die de Chinese autoriteiten hebben opgepakt omdat ze verslag deden van protesten in aanloop naar de bijeenkomst van economische wereldleiders begin september.  Qin Chao en Yuan Ying worden vastgehouden zonder toegang tot een advocaat of hun familie. Van Lin Xiurong ontbreekt nog ieder spoor, zo is niet bekend waar zij wordt vastgehouden en wat de aanklacht tegen haar is. Amnesty vreest dat de drie vrouwen het risico lopen in gevangenschap gemarteld te worden.

De Chinese autoriteiten wilden de straten leeg hebben tijdens de G20-top in Hangzhou. De inwoners kregen daarom een week vakantie en korting op toeristische attracties buiten de stad. De straten rondom de bijeenkomst werden afgesloten. In aanloop naar de top vonden in enkele Chinese steden demonstraties plaats. De drie burgerjournalisten werden opgepakt omdat ze verslag deden van deze protesten. Ze werkten voor een website waarvan de medewerkers vaak worden lastiggevallen door de autoriteiten omdat ze verslag doen van mensenrechtenschendingen en demonstraties. 


GOED NIEUWS               GOED NIEUWS

De Canadees-Iraanse professor Homa Hoodfar is op maandag 27 september vrijgelaten uit de Evin-gevangenis in de Iraanse hoodfstad Teheran. Amnesty beschouwde haar als een gewetensgevangene en voerde actie voor haar. Op 6 juni 2016 werd de gepensioneerde professor in de antropologie opgepakt. Sindsdien zat ze in eenzame opsluiting vanwege verzonnen aanklachten; ze zou een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid.

Haar vrijlating komt op dezelfde dag dat de Canadese en Iraanse autoriteiten bekendmaakten met elkaar in gesprek te gaan over heropening van ambassades in elkaars landen. Hoodfar (65) heeft een neurologische aandoening en is vrijgelaten op ‘humanitaire gronden’, zo verklaarden Iraanse staatsmedia. Eerder weigerden de autoriteiten haar toegang te geven tot medische zorg. In een rapport dat 18 juli 2016 verscheen toonde Amnesty aan dat het onthouden van medische zorg een martelmethode is die Iran regelmatig inzet.

Ook wil ik u alvast laten weten dat we de Dag van de Rechten van de Mens in de Johanneskerk zullen gedenken op zondag 4 december. Er is dan ook weer een stand, waar u kaarsen e.d. kunt kopen.


laatste update.: