PGS

ZWO

printen

STARTZONDAG

06-10-2016

  Dit jaar vierden we op 11 september als PGSG en PGGBU samen de startzondag in Geleen. De dienst was samen met enkele gemeenteleden en dominee Pier Prins voorbereid. Het thema van deze dienst was: Heilige Boontjes. De cantorijen van Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht zongen samen onder leiding van Ria van Maurik.

Wie zijn heiligen, gezien met protestante ogen? Zijn er ook eigentijdse heiligen? Die vragen stonden centraal in een korte verdenking naar aanleiding van Lukas hoofdstuk 15 1-10.

Een tweede overdenking over hetzelfde thema werd verzorgd door de kinderen van de basiscatechese van beide kerkgemeenschappen. Wat in 2011 begon als een leuk idee is inmiddels een activiteit waar naar uitgekeken wordt, want ieder jaar maken de kinderen van de basiscatechese een filmpje. Dit jaar dus met het thema: 'Heiligen'.

Een groepje van vier ging aan de slag met het schrijven van het script en het verdelen van de rollen. Op 10 juli was het de dag van de opnames! Gelukkig was het weer prima, zodat alle scènes zonder problemen konden worden opgenomen. Ook al vroeg dat af en toe wat geduld van de acteurs. Het werk van acteurs bestaat voor een
groot deel uit wachten tot je weer aan de beurt bent!

Het eindresultaat mocht er zijn!  Wie er niet bij kon zijn kan het filmpje alsnog bekijken op de website van de PGGBU. Er werd ook afscheid genomen van drie meisjes die in Geleen-Beek-Urmond de basiscatechese volgden.

Na afloop van deze goedbezochte dienst werd er koffie, thee en limonade gedronken met koek en cake gebakken door vrijwilligers. Dat gebeurde vanwege het warme weer ook buiten in de tuin.

 

 

Willy de Koning.


laatste update.: