PGMBD

ZWO

printen

BASISCATECHESE

BASISCATECHESE VAN SITTARD-GREVENBICHT EN GELEEN BEEK URMOND

De kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool bezoeken de basiscatechese.

Wat doen we tijdens de Basiscatechese?

Ieder jaar komen er weer diverse onderwerpen aan bod die met kerk-zijn en geloven te maken hebben.

Dit jaar gaan we de Bijbel, "het belangrijkste Boek"bekijken, hoe is die opgebouwd, wat is wanneer opgeschreven en welke verhalen staan in het Oude Testament en welke in het Nieuwe Testament.

We doen dat aan de hand van Bijbelverhalen, soms ondersteund met een strip, een stukje film of muziek. In de aansluitende discussie over het verhaal maken we samen een vertaalslag naar het heden: wat wil het verhaal ons vertellen?

We doen dat afwisselend in de Johanneskerk en de Ontmoetingskerk tijdens de kerkdienst.

We sluiten altijd af met het maken van een zelf geschreven filmpje!

WANNEER                                         WAAR

9 OKTOBER 2016                               JOHANNESKERK

13 NOVEMBER 2016                          JOHANNESKERK

11 DECEMBER 2016                          ONTMOETINGSKERK  

22 JANUARI 2017                              ONTMOETINGSKERK

12 MAART 2017                                 JOHANNESKERK

9 APRIL 2017                                    JOHANNESKERK

28 MEI 2017                                     ONTMOETINGSKERK

25 JUNI 2017                                    ONTMOETINGSKERK


laatste update.: