PGMBD

ZWO

printen

Ontruimingsoefening 2011

15-08-2011

Op zondag 13 februari 2011 is er een ontruimingsoefening gehouden bij de "kindernevendienst", de "catechese" en de crèche.

In de gebruiksvergunning staat dat er in de kerk een ontruimingsinstallatie aanwezig moet zijn. Deze installatie bestaat uit handbrandmelddrukkers, rookmelders en claxons. Deze installatie wordt maandelijks getest. Van deze tests wordt een logboek bijgehouden.

Ook staat in de gebruiksvergunning vermeld, dat er een ontruimingsplan aanwezig moet zijn. Dit ontruimingsplan ligt voor iedereen ter inzage in de BHV-kast in de keuken van de kerk.

Bij brand moet iedereen het kerkgebouw onmiddellijk verlaten door een van de nooddeuren en zich verzamelen op het kerkplein. De koster heeft bij de ontruiming de leiding.

Om iedereen hierin wegwijs te maken is het verplicht om jaarlijks een ontruimingsoefening te houden. De ontruiming van de kerkzaal is al meerdere malen geoefend en geëvalueerd.

Op zondag 13 februari 2011 is er een ontruimingsoefening gehouden bij de ‘kindernevendienst’, de ‘catechese’ en de crèche. Dit was nog nooit eerder gebeurd.

Waarnemers hierbij waren Anne Kip, Bert Kip en Bert Bosman.Vóór de ontruiming waren de leiding en de kinderen geïnformeerd over wat er te gebeuren stond en wat er van hen verwacht werd. De kinderen van de basisschool hebben regelmatig een ontruimingsoefening op de school dus zij weten wat ze moeten doen. De ontruiming van de‘kindernevendienst’ en de ‘catechese’ ging dan ook voorbeeldig.

Wel waren er wat probleempjes bij de ontruiming van de crèche, deze kinderen moeten door de leiding geholpen worden en naar buiten gebracht. Bij één enkel kind lukt dat nog wel, maar als er meerdere kinderen aanwezig zijn, zoals tijdens de oefening, dan is dat een probleem. Het is dan ook verstandig als de betreffende ouders naar de crèche gaan en de leiding hierbij helpen. Aangezien de leiding van de crèche veel wisselt moet er extra aandacht worden besteed aan het geven van instructies over de ontruiming.

Maar ondanks dat de ontruiming bij de crèche wat moeilijker ging zijn de kinderen toch ook uiteindelijk op het kerkplein aangekomen.


laatste update.: