PGS

ZWO

printen

BUREN

01-07-2016

In een interview met de misdaadjournalist Peter de R. Vries ging het over diens jeugd. Hij vertelde dat hij was opgegroeid in het keurige Amstelveen. In dat interview liet hij doorschemeren geen gemakkelijk baasje geweest te zijn. Van tijd tot tijd haalde hij kattenkwaad uit met zijn kornuiten. Met als gevolg dat de politie geregeld op de stoep stond bij zijn ouders. En de eerste reactie van zijn moeder was steevast: "Oei,  wat zullen de buren wel niet denken?"

In datzelfde interview noemde Peter de Vries de naam van Cor van Hout, met wie hij bevriend was geraakt. Cor van Hout was één van de Heinekenontvoerders. Cor van Hout groeide op in de toentertijd verpauperde Amsterdamse Kinkerbuurt. Al jong kwam hij op het verkeerde pad terecht. Wijkagenten beklaagden zich geregeld bij zijn ouders. Bij een verveloze deur in een grauw trappenportaal hoorden zij de agenten aan over de criminele daden van hun zoon. Wanneer die agenten weer vertrokken waren, gingen meteen de deuren van de buren open die nieuwsgierig vroegen: "Wat moesten die kolerelijers hier?"

Over buren gesproken, het maakt kennelijk nog wel wat uit in wat voor buurt of wijk je woont. In het ene geval is er schaamte voor de buren en houd je ze liever op afstand. In de andere situatie vormen de buren een verbond van solidariteit. Met buren hebben we vrijwel allemaal te maken. Je buren kies je niet uit. In tegenstelling tot je vrienden. Als buren ben je tot elkaar veroordeeld. En moet je rekening houden met elkaar.

Voor burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is ‘vertrouwen’ een kernthema in zijn werk.

Hij vraagt vaak aan de inwoners van zijn stad of mensen de sleutel van hun buren hebben. Dat is beduidend minder dan vroeger, constateert hij. Het geven van je huissleutel is een opperste vorm van vertrouwen. Dat valt tegen in Rotterdam, concludeert hij. Dus is er nog veel werk te verzetten.

Sommige buren kennen elkaar amper, laat staan dat ze bij elkaar over de vloer komen. Je groet elkaar (of niet eens) maar dat is het dan ook. Van belang is dat je in harmonie met elkaar  samenleeft in de flat of in de straat waarin je woont. Helaas komt het voor dat verhoudingen met de buren onder druk staan vanwege bijvoorbeeld geluidsoverlast. Of een overhangende boom. Of een schutting die een paar centimeter te ver is neergezet. Het tv-programma "De rijdende rechter" toont aan dat emoties hoog kunnen oplopen als buren een meningsverschil hebben.

De meerderheid van de Nederlanders is evenwel positief over hun buren. Als er iets is, dan kan ik rekenen op mijn buren, wordt vaak gezegd. Of: we komen niet bij elkaar over de vloer, maar in vakanties geven we de sleutel bij elkaar af.

Buren kunnen van grote betekenis voor elkaar zijn. Zeker in moeilijke tijden. Het zijn de kleine dingen die het verschil maken: even kijken of de buurman de gordijnen al open heeft. Of voor de buurvrouw de vuilnisbak bij de weg zetten. Of in de winter de oprit sneeuwvrij maken.


Wat wel eens als moeilijk wordt ervaren is wanneer de buren onze taal niet spreken. Maar ook al kan ik niet met ze spreken, zei een ouder iemand, ze dragen wel mijn boodschappen de trap op.

Het woord ‘buren’ komen we echter niet vaak tegen in de Bijbel. Het woord ‘naaste’ des te meer. Als er iemand je naaste is, dan wel je buren. Die wonen letterlijk naast je. En in de Bijbel vinden we op talloze plekken handreikingen hoe je je buren dient te benaderen en te behandelen.

Denk maar aan die tien bekende geboden. Eén ervan luidt: Je zult je zinnen niet zetten op het bezit van je naaste. Van je buren. Blijf met je vingers af van zijn of haar huis. Blijf met je vingers af van je buurvrouw. Of van de buurman. Behandel je naaste, je buren, zoals je zelf behandeld wilt worden.

En een ander gebod zegt: Leg geen vals getuigenis af tegenover je naasten. Je buren. Lieg niet over hem of haar. Klets niet over hem of haar. Roddel niet over hem of haar.

Tijdens de startzondag vorig jaar in september was het onderwerp: ‘Goede buren’. Vanuit verschillende invalshoeken hebben we naar het thema gekeken. Maar ‘goed zijn met je buren’ is niet een kwestie van alleen de startzondag. Buren is iets van alle dagen en alle seizoenen. Bij buren draait het om goede verhoudingen. Om het tonen van belangstelling. Om meeleven met elkaar. Om het bieden van een helpende hand. Als we dat doen zijn we volop Bijbels bezig.

Een mooie omschrijving van een goede buur vind ik de in brief van Paulus aan de Filippenzen:

Laat iedereen u kennen als een vriendelijk mens.

Dominee Pier Prins


laatste update.: