PGMBD

ZWO

printen

Steun Dalit kinderen in India

31-05-2016

Het aantal kinderen in ons land dat opgroeit in armoede is groot en stijgt. Meestal hebben ze wel te eten en ze gaan naar school. Maar ze leven in de marge en doen onvoldoende mee aan zaken die het leven beter maken, zoals sporten, muziek maken, met vakantie gaan. Het blijkt moeilijk om uit de armoede te komen. En dan is Nederland nog een rijk land en heeft het christendom veel invloed gehad op de samenleving. Vergelijken we onze situatie met die van India, dan zien we daar ook arme mensen (en heel erg rijke!). De Dalits zijn het slechtst af. Zij zijn kasteloos en worden  wel onaanraakbaren genoemd. Dat zijn mensen die zo vies zijn dat je er niet aan moet komen. Verschoppelingen zeggen wij. Ze moeten zwaar en smerig werk doen voor weinig geld. Sterft een Dalit bij gevaarlijk werk, dan wordt er gewoon een nieuwe ingezet. En het is hun eigen schuld. Ze zijn gereïncarneerd als Dalit, omdat ze in hun vorige leven slecht hebben geleefd. Eigen schuld dus. Zulke mensen hoef je niet te helpen. Officieel heeft de regering het kastenstelsel afgeschaft. Dat politieke besluit heeft in de praktijk nog onvoldoende resultaat. Wel is er extra geld voor scholing. Maar dat komt niet altijd bij de Dalits. Die kennen hun rechten niet, mede omdat weinigen kunnen lezen. Ook is er een soort WW van 3 maanden als ze geen werk hebben. Maar ook dat is veel te weinig bekend. De uitkeringsinstantie houdt het geld achter. Er is veel ondersteuning van Dalits nodig, om hun leefomstandigheden te verbeteren. Opleiding en ontwikkeling is daarvoor noodzakelijk.

De Christelijke Indiase organisatie CARDS wordt geleid door Dalits die zich omhoog hebben weten te werken. Kinderen worden voor en na schooltijd opgevangen in Bala Bata schooltjes, waar ze bijles krijgen van studerende Dalits. Ze leren over hygiëne (tandenpoetsen met een vezelig takje, gebruik toiletten)  en er wordt gewerkt aan hun gevoel van eigenwaarde. Dat is hard nodig, want in de klas zitten ze achteraan. Via de kinderen komt CARDS ook in aanraking met de ouders. Die informeren ze over de financiële ondersteuning van de overheid bij werkeloosheid en voor scholing van de kinderen. Ook leren ze Dalits om groenten te kweken bij hun huis om gezonder te leven. De zaden worden verstrekt en het tuinieren wordt hen geleerd. Gezondheidscentra worden opgezet en bemenst met Dalit artsen. Want er is al best wat bereikt. Het mooie is dat het lukt om Dalits die verder mochten leren te betrekken bij de projecten.


U ziet het. In Nederland is nog veel te doen. In India heel erg veel. Kansen voor christenen om te laten zien wat christen zijn betekent. Naastenliefde handen en voeten geven. Al tientallen jaren steunt Kerk in Actie de organisatie CARDS vooral met geld. Want mensen hebben ze zelf wel. Er is al veel bereikt door CARDS. Maar het werk is nog lang niet klaar. Zo’n omslag vergt een generatie. Maar een ondersteuning is daarvoor wel noodzakelijk. Als u wilt, kunt u dit project steunen. De ZWO groepen van Geleen, Beek, Urmond en Sittard Grevenbicht vragen 2 jaar lang aandacht en geld voor de Dalits. Wilt u niet wachten op de komende collectes, dan kunt u uw bijdrage overmaken via de ZWO rekening van uw eigen kerkelijke gemeente. De gift mag u van de belasting aftrekken. Zet u wel de bestemming er bij (CARDS)? Het IBAN nummer van ZWO Sittard Grevenbicht is NL33 INGB 0001 0589 57 t.n.v. ZWOcomm.pkn Sittard

Hebt u overigens het door DALIT kinderen kleurig bedrukte doekje gezien op het prikbord? Als dank. Leuk he?

Ger Reijnen

Voorzitter ZWO Sittard Grevenbicht


laatste update.: