PGS

ZWO

printen

"HEILIGE BOONTJES"

11-09-2016

Dit jaar vieren we de startzondag in Geleen, samen met onze partnergemeente.

Pier Prins leidt de dienst die het thema Heilige Boontjes heeft. De cantorij van Geleen-Beek-Urmond  zingt met leden van de cantorij van Sittard-Grevenbicht.

Wie zijn heiligen, gezien met protestante ogen? Zijn er ook eigentijdse heiligen?

De kinderen hebben een aandeel in de dienst. Lukas geeft in hoofdstuk 15 de verzen 1-10 de Bijbelse leidraad.

Zet deze dienst in uw agenda: Zondag 11 september om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk.

Na afloop drinken we koffie, thee en limonade met koek en cake gebakken door vrijwilligers (u mag dat zijn).

Gert Reijnenlaatste update.: