PGS

ZWO

printen

Euregionale Oecumenische Conferentie

08-04-2016

Dit jaar wordt de Euregionale Oecumenische Conferentie gehouden op vrijdag 8 april 2016 in het Nell-Breuning-Haus in Herzogenrath.
Inloop met koffie vanaf 9.30 uur, met warme middagmaaltijd, afsluiting 15.30 uur.

De titel van deze dag is: "Wees barmhartig……" en daarmee samenhangend de vraag voor deze bijeenkomst: gevlucht – en opgenomen?

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog waren wereldwijd niet meer zoveel mensen op de vlucht als vandaag de dag. De meeste mensen die voor oorlog, terreur, vervolging en onderdrukking vluchten verblijven in de eigen regio. Toch stijgt het aantal vluchtelingen in Europa duidelijk. Het grote aantal mensen dat in onze landen veiligheid zoeken stelt de Europese Unie en haar lidstaten voor grote uitdagingen. De Europese discussie wordt actueel bepaald door vragen over de opname van vluchtelingen en hun maatschappelijke integratie, maar ook door pogingen het aantal vluchtelingen in Europa te beperken.

Hoe is het in de Euregio met de opname van vluchtelingen gesteld? Ervaren de mensen die naar ons gevlucht zijn niet alleen veiligheid maar worden ze ook door ons opgenomen? En welke houding nemen wij Christenen tegenover de vluchtelingen aan? Hoe gaan wij om met de opdracht van Christus "Wees barmhartig, zoals ook uw Vader is!"? Deze vragen willen we in de Euregionale Oecumenische Conferentie
2016 bespreken, waarvoor we u hartelijk uitnodigen.

De eerste lezing 's morgens is van dr. Petra Dassen, burgemeester van Beesel, over hoe een en ander in de burgerlijke gemeenten wordt georganiseerd. Daarna zal prof. dr. De Maeseneer, Katholieke Universiteit Leuven, ingaan op het ontstaan van angst rondom het vluchtelingenvraagstuk.

's Middags zullen er een aantal workshops zijn met voorbeelden uit de praktijk m.b.t.:

  1. De opvang van vluchtelingen (o.a. Stichting Vlot),
  2. Interreligieuze dialoog
  3. Terugkeer (o.a. met Stichting Wereldwijd uit Eckelrade).

Ook vanuit Aachen(D) en Eupen(B) worden er in workshops voorbeelden aangedragen.

Kosten €25 inclusief warme maaltijd, koffie en thee / studenten €10.
(bij aanvang conferentie te voldoen)

Meer info en aanmelden bij: Elly de Haan – Verduyn,
E: dehaan-verduyn@freeler.nl of T: 043 3624240

De Euregionale Oecumenische Conferentie wordt jaarlijks georganiseerd en is een samenwerking tussen:

  • de Classis Limburg van de Protestantse Kerk, Kirchenkreis Aachen Evangelische Kirche im Rheinland, Protestantse Gemeenten in het district Luik van de VPKB
  • Bisschoppelijk gedelegeerden voor de Oecumene van de Bisdommen Aken en Roermond
  • Vicaris van het Duitstalig Gebied van het Bisdom Luik
  • Caritasverband voor het Bisdom Aken
  • Dienst Kerk en Samenleving Bisdom Roermond

laatste update.: