PGMBD

ZWO

printen

EN WEER MAAKT DE BASISCATECHESE EEN FILM

Met het uitbeelden van een verhaal hebben de jongeren van de basiscatechese een nieuwe vorm gevonden om bezig te zijn met de bijbel. En ze zijn er erg enthousiast over.

In de voorbereiding bedenkt de leiding een script om het verhaal tot uitdrukking te brengen. Dat wordt met de jongeren besproken, inhoudelijk over de boodschap van het verhaal en praktisch over de op te nemen scènes. Jan de Koning hanteert de filmcamera en monteert het geheel tot een goed lopend, kort verhaal. Muziek en geluiden zijn daarbij een belangrijke factor. De laatste bijdrage van de basiscatechese is te zien via de link http://www.youtube.com/watch?v=yDBnebELTNE Deze film gaat over de bekering van Saulus en dat is meteen het eerste filmpje op YouTube dat daar over gaat. Eerdere filmpjes van de basiscatechese, over de genezing van een verlamde man en de gelijkenis van de 5 domme en 5 dwaze maagden, waren al door andere kerkelijke organisatie op internet gezet.
Voor veel jongeren van de basiscatechese was de bekering van Paulus een onbekend verhaal, maar door deze verwerking zullen ze het niet meer vergeten. Dat was ook een van de redenen dat voor deze vorm is gekozen; jongeren bekend maken met verhalen die ze vaak van huis- en school uit niet meer meekrijgen.


laatste update.: