PGS

ZWO

printen

Inspirerende gezamenlijke kerkdienst op 10 januari

10-01-2016

Zondag 10 januari zaten we met een grote groep volwassenen (ca 160)  in de kerkzaal en een eveneens grote groep jeugd (ca 45) zat in de diverse zaaltjes die de Ontmoetingskerk rijk is. Het was een dienst vanuit de werkgroep Kernen en Vieringen voorbereid en door leden van de werkgroep uitgevoerd. Dit jaar is er iedere tweede zondag van de maand een gezamenlijke viering waarin we elkaar willen laten kennis maken met de verschillende gebruiken die over en weer bekend en nieuw zullen zijn. De vieringen zijn bedoeld als een hartelijke en uitdrukkelijke uitnodiging om op zoek te gaan naar wat ons ten diepste raakt en motiveert. Er is beweging nodig in onze hoofden en harten om een groeiproces op te starten. Daarvoor is openheid, deelname en inzet nodig.

Er gebeurde van alles in deze viering. We liepen langs vuur, water en wind. En voor wie liever bleef zitten, waren er de beelden op de muziek van Smetana’s Moldau. De elementen water, vuur en wind spelen rond het verhaal dat we uit Lucas lazen (3,15-16 en 21-22)– de doop van Jezus door Johannes in de Jordaan – een belangrijke rol. Wind, vuur en water zijn allemaal hard nodig, maar kunnen ook allemaal verwoestend werken. Het is leven, maar ook dood. We zochten met elkaar woorden voor het ongrijpbare. En deze zoektocht naar woorden komen we ook tegen in ons geloof. Deze viering gaf de aanzet om met elkaar over onze ervaring te praten en daarbij woorden te vinden voor ons geloof, die we met handen en voeten leven. De preek eindigde hoopvol met de woorden: Het onmogelijke is mogelijk!


De liederen die we erbij zongen pasten daar wonderwel bij: Lied 216, 686, 275 en 687 voor wie het nog eens wil nakijken. Het slotlied was Uit vuur en ijzer. Een lied dat niet in ons Liedboek staat, maar door (bijna) iedereen uit volle borst kon worden meegezongen.  Een prachtig einde van een hopelijk inspirerende viering.

Na de dienst hebben we met verschillende mensen staan praten. De meeste reacties waren heel enthousiast. Dat is ook gemakkelijker te zeggen dan kritiek. Maar we horen ook graag wat u niet prettig vond of liever anders heeft. Vanuit die openheid kunnen we verder!

Nelleke de Kruik


laatste update.: