PGMBD

ZWO

printen

IK GEEF OM JOU!

14-01-2016

Aan de vooravond van de Week van Gebed voor de Eenheid, dit jaar onder de titel 'Het woord is aan jou', wordt op donderdag 14 januari in Maastricht een oecumenische bijeenkomst georganiseerd in het kader van het Jaar van de Barmhartigheid. God roept immers op tot Barmhartigheid, tot daden. Omdat we geven om die ander, om de Ander!

 Onder de titel 'Ik geef om jou!' worden concrete handvaten aangereikt om in de eigen parochie/geloofsgemeenschap de Werken van Barmhartigheid in dit Heilige jaar van de Barmhartigheid, invulling te geven.

Or. Detlef Rohling zal de eerste inleiding verzorgen waarin hij ingaat op het Katholiek Sociaal Denken vanuit een historische en filosofisch perspectief. Vervolgens zal prof. dr. Herman Noordegraaf ingaan op het thema van barmhartigheid en de zorgzame kerk en ons handreikingen geven hoe we barmhartigheid in parochies vorm kunnen geven.

Vervolgens komen de zeven werken van Barmhartigheid aan het woord met een korte toelichting vanuit enkele diaconale projecten. Aansluitend kunnen de aanwezigen met de verschillende projecten in gesprek gaan om meer informatie te krijgen over de achtergrond en opzet van de verschillende projecten.

Opzet van de bijeenkomst

13.00 uur inloop

13.30 uur welkom

13.35 uur eerste inleiding

14.00 uur tweede inleiding

14.30 uur discussie met de zaal

14.45 uur pauze

15.00 uur korte film


Vervolgens worden in 5 minuten de werken van barmhartigheid getoond: hongerigen spijzigen, dorstigen laven, naakten kleden, vreemdelingen herbergen, zieken verzorgen, gevangenen bezoeken, doden begraven

Aansluitend is er gelegenheid om op zeven verschillende plekken in de ruimte met mensen in gesprek te gaan en met name ook praktische tips en suggesties aan de hand te doen.

Waar:St. Jankerk, Vrijthof 24, Maastricht

Meer informatie:

Elly de Haan - Verduyn, tel 043 3624240/0640261066 e-mail: dehaan-verduyn@freeler.nl

Hub Vossen, tel 06 24488442, e-mail: hubvossendks@gmail.com

Aanmelden:

tot 10 januari 2016 bij m.rademakers@bisdom-roermond.nl

Met een hartelijke groet,

Diocesaan comité Heilig jaar van de Barmhartigheid


laatste update.: