PGS

ZWO

printen

OP HET LEVEN! DIENST VAN POËZIE, VERHAAL EN MUZIEK

31-01-2016

Op zondag 31 januari 2016 om 10.30 uur komt Hans Bouma in de Ontmoetingskerk te Geleen voor een dienst van “Poëzie, Verhaal en Muziek“. Ria van Mourik bespeelt piano, spinet en orgel.

 Over wat er met Lazarus gebeurde, zijn vriendschap met Jezus, zijn vroege dood en zijn opwekking, kun je een preek houden, maar je kunt Lazarus ook zelf aan het woord laten. Dat gebeurt in deze dienst van poëzie, verhaal en muziek, zondagmorgen 31 januari a.s. in de Ontmoetingskerk te Geleen. Met als titel Op het leven!, vertelt Lazarus, zeven jaar na zijn opwekking, bij monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een even schokkend als bevrijdend verhaal waaraan pianiste Ria van Mourik muzikaal deelneemt. Zeven jaar later. Iedere dag heft Lazarus samen met zijn zusters Maria en Martha bij de maaltijd het glas. Lechajim! Op het leven! Het leven dat doorgaat. Het leven dat gevierd mag worden. Het verhaal van Lazarus wordt ingeleid door twee poëtisch-muzikale collages: Spreek dan van geluk (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken) en Vaste voet aan grond. Ria van Mourik zorgt hierbij op piano en spinet voor een muzikale stroom waarop Hans Bouma als papieren bootjes zijn verzen neerlegt. Bootjes op weg naar de diepzee van een mensenziel. Er is een boekentafel met uitgaven van Hans Bouma. Na de dienst kunt u hem hier spreken. De auteur is bereid boeken en bundels te signeren. 

Bertha Verkerklaatste update.: