PGMBD

ZWO

printen

SAMEN VERDER: ENTHOUSIASTE UITWERKING VAN HET KERKDIENSTENROOSTER 2016

01-01-2016

De werkgroep kernen en vieringen heeft een voorstel uitgewerkt voor het preekrooster 2016, dat op het gemeenteberaad van 15 oktober door ds. Joachim Stegink als volgt werd toegelicht:

In de werkgroep kernen en vieringen hebben we ons volgende vraag gesteld: Hoe zou de kerk er over 20 jaar uit kunnen zien als het proces doorzet, waarin wij ons nu bevinden. Het is niet als doembeeld bedoeld, maar als een denkoefening. We zien gebeuren, dat er een proces van schaalvergroting plaatsvindt. Als kerkgemeenten proberen we daarmee onze krachten te bundelen. We weten, dat we dingen kwijtraken, maar gaan er ook van uit, dat we nieuwe dingen ontdekken. We vinden het belangrijk, dat in het proces dat we ondergaan, de onderlinge betrokkenheid overeind wordt gehouden. Als het om de toekomst van de kerk gaat, stellen we ons volgende vraag: Hoe kunnen we in het proces van schaalvergroting de onderlinge betrokkenheid overeind houden of vergroten? We gaan er van uit dat kerkdiensten en/of liturgische vieringen daarbij een belangrijke rol zullen spelen. Alleen is de vraag -op welke manier vieringen worden georganiseerd, hoe vaak en op welke plaats. 

We laten de gedachten even een vrije loop: Aan de ene kant zien we voor ons dat er ergens in een grotere regio een groot kerkgebouw staat, waar op zondagochtend een liturgische viering plaats kan vinden met een professionele voorganger. Dat is het resultaat van de schaalvergroting. Maar stel dat het niet mogelijk is of dat er bewust voor gekozen wordt om dit niet elke zondag te organiseren. Hoe zouden we de ontstane ruimte in kunnen vullen op een manier, dat we de onderlinge betrokkenheid behouden of zelfs kunnen vergroten? Zo zien we aan de andere kant de mogelijkheid, dat gemeenteleden elkaar ontmoeten bij een eenvoudige liturgische viering in kleine kernen of kringen. Dat kan, maar hoeft niet op zondag ochtend te gebeuren. Deze bijeenkomst kunnen plaatsvinden bij iemand thuis, in een wijkgebouw of in een kleine kerk en worden voorbereid door gemeenteleden. Er kan ruimte zijn voor stilte, er kunnen inhoudelijk gesprekken plaatsvinden of een overdenking worden voorgedragen enz.. Onze werkgroep gaat er van uit dat we nu moeten beginnen om met de ‘andere kant’ bezig te zijn, zolang we voldoende faciliteiten en kader hebben.  

We zijn ons er van bewust, dat de oudere generatie veranderingen niet per se nodig vindt, maar de zorg voor de toekomst van onze kerkgemeenten houdt ons bezig. We zoeken naar nieuwe wegen, zonder dat we elkaar daarbij uit het oog verliezen. Onze hoop is dat we elkaar inspireren en enthousiast worden. Zó enthousiast dat we anderen er over vertellen.

Wat gaan we in 2016 doen? Op de 2e zondag van de maand vindt er een gezamenlijke kerkdienst plaats zijn in één van onze (grote) kerkgebouwen. Op deze zondagen is er maar één kerkdienst voor allebeide kerkgemeenten. Volgens ons is het belangrijk, dat alle gemeenteleden gezamenlijk over en weer kennis maken met nieuwe vormen van kerkdiensten. Voor een deel bestaan deze al in één van de twee kerkgemeenten en voor een deel gaat het om nieuwe manieren van vieren. Er zullen gemeenteleden bij de voorbereiding betrokken worden en concepten worden uitgewerkt, die ook geschikt zijn voor vieringen in kleine kringen. 

Ook als u het misschien niet zo’n charmant idee vindt, vragen we u om u toch open te stellen en te komen. Dan kunt u ook uit eigen beleving mee praten! Pas als we de diensten samen beleven, kunnen we ook samen evalueren. En dat is uiteraard de bedoeling.


laatste update.: