PGMBD

ZWO

printen

Bij de diensten, AFTRAP GEZAMENLIJKE DIENSTEN 2016 OP 10 JANUARI

10-01-2016

In 2016 is elke tweede zondag van de maand een gezamenlijke dienst van de Protestantse Gemeenten Geleen, Beek, Urmond en Sittard, Grevenbicht. In deze diensten maken we kennis met de bijzondere diensten die er in beide gemeenten bestaan en worden er diensten door predikant en gemeenteleden voorbereid, die net even anders zijn dan we gewend zijn. 

We gaan op zoek om op een enthousiaste manier vorm en inhoud te geven aan onze gezamenlijke vieringen. U bent van harte uitgenodigd om dit samen te beleven en uw eigen bevindingen met anderen te delen. Op 10 januari is door een drietal leden van de werkgroep kernen en vieringen, waaronder één predikant, een dienst voorbereid.Op 10 januari komen we om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk in Geleen bij elkaar. Water, vuur en lucht kunnen we niet met onze handen grijpen en nauwelijks met ons ogen zien, maar toch zijn deze elementen voor ons van levensbelang. We staan heel bewust stil bij onze beleving van water, vuur en lucht om tijdens de dienst onze ervaringen met elkaar te delen. 

In de meditatie wordt vanuit Lucas 3,15-16.21-22 gekeken naar de betekenis van gedoopt zijn met water en gedoopt zijn met vuur, naar de betekenis van lucht, adem en Heilige Geest. Op die manier willen we samen woorden vinden voor wat ons geloof voor ons persoonlijk inhoudt. We willen ontdekken waar we enthousiast over zijn. En we willen er naar kijken wat er nodig is om elkaars krachten te bundelen. Vanuit de werkgroep kernen en vieringen heeft een drietal leden deze viering voorbereid. U bent van harte uitgenodigd! Tot ziens op 10 januari! 

Nelleke Kruik, Christel Prins, Joachim Stegink


laatste update.: