PGMBD

ZWO

printen

NIEUWS UIT HET ARCHIEF

01-10-2015

Het is al weer een tijdje geleden dat ik wat nieuwtjes te melden had over het archief van de PGSG. Misschien daarom goed om eerst te vermelden dat het archief van Grevenbicht bij de fusie is overgedragen aan Protestantse Stichting tot beheer en instandhouding van het Protestantse Kerkje te Grevenbicht. Dat betekent dat iedereen die vragen heeft over dat deel van het archief zich kan richten tot Herman Baars, de voorzitter van de Stichting.

De archieven die in de Johanneskerk zijn opgeslagen zijn dus de archieven van de Gereformeerde en Hervormde Gemeente tot 1997 en van de PGS vanaf 1997. Langzamerhand heb ik mijn weg gevonden in die archieven en kan ik redelijk snel antwoorden vinden op vragen die gesteld worden m.b.t. de historie van PGS.

Regelmatig krijg ik vragen van gemeenteleden en/of hun nakomelingen over persoonlijke gegevens uit de periode dat zij of hun ouders in Sittard woonden. Laat ik wat voorbeelden geven.

  •  “Ik ben geboren in Sittard op (datum) en ben dochter van (naam). Ik ben gedoopt in de kerk in de Gruizenstraat, maar mijn doopbewijs is verloren gegaan. Kunt u voor mij nakijken wanneer ik gedoopt ben?”
  •  “Ik ben geboren in Sittard en gedoopt op (datum) door ds. (naam), maar ik weet niet in welke kerk ik gedoopt ben. Kunt u dat voor mij uitzoeken?”

In beide situaties heb ik in de doopregisters van de Hervormde Kerk de gevraagde gegevens teruggevonden! In het eerste geval kon ik zowel de datum, als de dooptekst terugvinden. In het andere geval vond ik heel snel de gevraagde datum, waaruit bleek dat de betreffende persoon in het Gruizenkerkje gedoopt was, door ds. Muller. Omdat ik in diezelfde periode in Sittard woonde en daardoor wist dat ds. Coolsma in die tijd predikant was, kwam bij mij de vraag op, waarom zou ds. Muller die doopdienst hebben geleid? Ook dat antwoord werd snel duidelijk uit het doopregister. Het bleek dat ds. Coolsma in de betreffende periode bijna een jaar niet was voorgegaan in de zondagsdienst. Had hij studieverlof(?); was hij ziek (?). Dat vertelt het doopregister niet, maar ds. Muller bleek de predikant van Beek te zijn en ook de predikant van Geleen, ds. Heinz verving in die periode regelmatig de afwezigheid van ds. Coolsma.


In zulke gevallen, wanneer ik het antwoord op de vraag vind, maak ik een foto van de betreffende passage uit het register en voeg deze toe. Leuk om daarop blijde reacties te krijgen en soms volgt er een bezoekje van de betreffende persoon aan hun doopplek.

Maar het kan ook gebeuren dat een zoektocht uiteindelijk vastloopt. Zo kreeg ik via Rob van der Steen enkele maanden geleden de vraag naar een geboortebewijs. De betreffende dame had dit nodig omdat ze binnenkort peettante zou zijn bij een doop in Normandië en de priester van de kerk haar doopbewijs wilde inzien. Ze had daarvoor een aantal jaren in Parijs gewoond waar ze belijdenis heeft gedaan. Maar op haar herhaalde schrijven naar de kerkelijke gemeente in Parijs kreeg ze geen enkele reactie. Ik ben er met behulp van een aantal hulptroepen weken mee bezig geweest. Heel snel bleek dat in het archief alle registers (geboorte, doop, en trouw) van de Gereformeerde Gemeente ontbraken. En om een lang verhaal korter te maken; ze ontbreken tot op de dag van vandaag. Niemand kon en kan tot nu toe hier enige verklaring voor geven. Via, via is er zelfs contact geweest met een dochter van ds. Rienks, de predikant in de zestiger jaren. Ook contact met de stadsarchivaris heeft niets opgeleverd. Ze zijn eenvoudig van de aardbodem verdwenen. U snapt nu waarschijnlijk de reden van dit verhaal! Wie kan me vertellen wie er in de periode vlak voor de federatie de betreffende registers onder beheer had. Misschien ligt daar nog een aanknopingspunt.

Dank aan Fokke, aan Rob, aan Gjalt, aan Hannie, aan Sietse, aan Roel. De vraag heb ik niet op tijd kunnen beantwoorden. Misschien dat dit verhaal nog bij iemand een mogelijke oplossing te binnen laat schieten. Dan hoor ik dat graag.

Henk Wessels


laatste update.: