PGMBD

ZWO

printen

DUURZAME ENERGIE - KERKINACTIE EN GREENCHOICE

01-03-2011

Kerkinactie steunt in het programma Fairclimate een aantal klimaatprojecten in o.a. Azie en Latijns-Amerika. Dat is van wezenlijk belang, omdat daardoor mensen in ontwikkelingslanden ondersteund worden om bijv. duurzaam te stoken of duurzame landbouw toe te passen.

Maar uiteraard is ook belangrijk hoe wij zelf met energie omgaan. FairClimate spoort rijke landen, zoals Nederland, aan tot minder uitstoot van kooldioxide (CO2). De overmatige uitstoot van CO2 is de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering. Ook geeft FairClimate Nederlandse burgers, bedrijven en overheden tips om hun bijdrage aan klimaatverandering te beperken of zelfs te compenseren. Deze tips zijn samengevat in 'de 3 V's van FairClimate'. Het gaat om het omlaag brengen van energieverbruik. (verminderen), het overstappen op "groene' en goedkopere energie (veranderen), en het compenseren van de eigen uitstoot van het broeikasgas CO2 (vergoeden). Kerkinactie is een samenwerkingsverband aangegaan met de Groene-Energie leverancier Greenchoice: een klein energiebedrijf dat 100% groene energie aanbiedt. Als mensen overgaan naar Greenchoice, krijgt de nieuwe klant zelf 0,25 eurocent per kWh en per m3 verbruikt gas korting, en doneert ook € 0,25 per kWh groene stroom aan Fairclimate. Een win-winsituatie dus! In 2010 leverde dit meer dan € 25.000,- op voor de strijd tegen klimaatverandering! Overstappen is heel eenvoudig: op de website www.greenchoice.nl/fairclimate is te zien hoe het werkt. U kunt ook telefonisch opdracht geven: (010) 478 23 26laatste update.: