PGMBD

ZWO

printen

Wijkavonden, Groothuisbezoeken, gesprekskringen

Bezinning en ontmoeting met mensen uit de buurt: dat is het doel van deze activiteiten die door uw wijkbestuur worden georganiseerd.

Mede afhankelijk van de belangstelling of van vragen uit de wijk, organiseert het wijkbestuur speciale avonden.

Groothuisbezoek vindt plaats in de wijk bij iemand thuis, voor een groep mensen in dezelfde wijk.

Voor wijkavonden kan een beroep worden gedaan op de voorzieningen in de Protestantse kerk aan de Gruizenstraat of de Johanneskerk.

Doel is steeds de gemeente ook (en misschien wel juist) in de wijken gestalte te geven. Elementen zijn steeds kennismaking en de gedachtewisseling over geloofsvragen.

Uw wijkbestuur kan daarnaast assisteren bij het opzetten van een wijkgesprekskring, indien daarvoor in de wijk belangstelling bestaat. In elke wijk wordt aan deze activiteiten weer op een andere wijze invulling gegeven.

Ook de locatie en de frequentie zijn verschillend. U wordt tijdig in kennis gesteld van specifieke activiteiten in uw wijk, bijvoorbeeld via Gaandeweg of met een persoonlijke uitnodiging.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met iemand uit uw wijkbestuur. Hun namen en telefoonnummers vindt u onder Pastoraat.


laatste update.: