PGMBD

ZWO

printen

Ouderlingen "Rouw en Trouw"

Veel ouderlingen hebben een baan overdag en vaak zijn zij verhinderd op het moment van een rouw- of trouwdienst. In die gevallen wordt er een beroep gedaan op iemand uit de groep "Rouw en Trouw". Dit zijn gemeenteleden die meestal in het verleden een ambt bekleed hebben en beschikbaar zijn om in voorkomende gevallen namens de kerkenraad de gemeente (ambtelijk) te vertegenwoordigen. Zij worden waar nodig door de predikant benaderd om dienst te doen.

laatste update.: