PGMBD

ZWO

printen

Oecumene

Wanneer kerken en kerkelijke bewegingen elkaar opzoeken om met elkaar in gesprek te zijn en hun gemeenschappelijk geloof te vieren en uit te dragen, dan noemen we dat Oecumene.

Op het gebied van oecumene tussen de Katholieke en Protestantse kerk bestaat er al jarenlang een goede samenwerking met de parochie "Vrangendael".
Minimaal twee maal per jaar, tijdens de Gebedsweek voor de Eenheid van Christenen en in de Vredesweek, vinden er gemeenschappelijke zondagse vieringen plaats, ofwel in de kerk van "Christus hemelvaart" of in de "Johanneskerk" .

Buiten deze diensten zijn er in de Veertigdagentijd gemeenschappelijke maaltijden en avondgebeden en komen er ook in verschillende werkgroepen, zoals de Milieugroep en Arm in Arm, vertegenwoordigers van onze beide gemeenschappen samen.
Dit om elkaar te ontmoeten en geloofs- en cultuurervaringen uit te wisselen.

Samenwerking is er ook met de Binnenstadparochie.

Jaarlijks vindt er op de tweede zondag in november, Klaprooszondag, een oecumenische gebedsdienst plaats met vertegenwoordigers van de Binnenstadparochie, de Anglicaanse kerk (van het NATO hoofdkwartier in Brunssum) en onze gemeente.
Op deze zondag, Remembranceday, worden in de kerkdienst alle Engelse oorlogsslachtoffers herdacht en volgt er een korte herdenkingsplechtigheid op het Engelse oorlogskerkhof aan de Kromstraat.
Het initiatief voor deze herdenking ligt bij de Stichting Oorlogsgraven Comité.

Op Koninginnedag is er een oecumenische gebedsdienst in de Petruskerk.

En op 4 mei vindt er in de Kapel van het klooster van de Zusters van de Agnetenberg een gebedsdienst plaats voorafgaand aan de kranslegging op de markt en de dodenherdenking op de Algemene Begraafplaats.
Het initiatief voor deze diensten ligt bij het Oranjecomité Sittard.
Bij deze diensten is altijd iemand van onze gemeente betrokken.

Zo is de Protestantse Gemeente als kerk present in de Sittardse samenleving.

Bredere contacten met andere geloofsgemeenschappen vinden plaats door middel van een Platform van Kerken.
Waar mogelijk wordt het contact verstevigd met andere raden van kerken in de omgeving.
Ook vindt jaarlijks vanuit deze kring georganiseerd de Wereldgebedsdag plaats.

Sinds kort wordt ook een jaarlijkse oecumenische dienst georganiseerd.
In 2009 is dat op zondag 25 januari.

Contacten Kerk en Moskee: Jarenlang is onze gemeenschap betrokken geweest bij een kleinschalige gespreksgroep christenen-moslims.
In 2004/5 heeft zich in Sittard-Geleen-Born een breed platform gevormd, waarin vertegenwoordigers van de verschillende geloofsgemeenschappen initiatieven ontwikkelen om elkaars achterban met elkaar in contact te brengen. Doel is met name om elkaar eens wat beter te leren kennen en over elkaars geloofsachtergronden in gesprek te kunnen komen.

Binnen Sittard-Geleen bevinden zich drie moskeeën (een Marokkaanse in Stadbroek-Sittard en een Turkse én Marokkaanse in Lindenheuvel-Geleen), die alle drie bij het overleg betrokken zijn.

Over specifieke activiteiten en bijeenkomsten zal via Gaandeweg worden gecommuniceerd.


laatste update.: