PGS

ZWO

printen

Gevangenispastoraat

De Geerhorst

In 1990 werd "De Geerhorst" geopend, een gevangenis en huis van bewaring met bijna 300 bewoners, gelegen aan de rand van Sittard.

Al vanaf het begin zijn er vanuit de Sittardse kerken groepen actief. Als bezoekvrijwilliger, wekelijks bij mensen die geen bezoek krijgen, "s zondags in de kerkdiensten of via het project "Ouder Kind Detentie".

 Zij proberen het isolement waarin gedetineerden moeten leven enigszins te doorbreken. Door de gedetineerden worden deze contacten zeer gewaardeerd.

Wie belangstelling heeft voor wat er in "De Geerhorst" gebeurt of mee zou willen doen, wordt aangeraden eens contact op te nemen. In het bijzonder zijn mensen die de Spaanse of Italiaanse taal beheersen welkom.

Er is momenteel een vacature voor de aan "De Geerhorst" verbonden predikant.laatste update.:

FUNCTIONARISSEN / CONTACTPERSONEN
Yolanda Kragt
Geerhorst
Leen Plessius
Geerhorst