printen

TOT EN MET 17 JANUARI KERKDIENSTEN ALLEEN VIA KERKTV


18-12-2020

Alleen kerstavond en kerstmorgen nog bezoekers

Tot en met 17 januari kerkdiensten alleen via kerkTV
Alleen kerstavond en kerstmorgen nog bezoekers

De lockdown, afgekondigd op 14 dec door premier Rutte, heeft een enorme invloed op ons maatschappelijk leven. Dat geldt ook voor ons als kerkgemeenschap.
Hoewel de overheid het kerkelijk leven minder sterk beknot dan sectoren zoals theaters of musea adviseert de Protestantse Kerk Nederland om een grote stap terug te doen in het houden van kerkdiensten met bezoekers.
Zo staat op de PKN website:
“Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken. Als er redenen zijn om fysieke kerkdiensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 30 kerkgangers".
Als Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal volgen we dit advies. De diensten tot en met 17 januari zijn zonder bezoekers, en uitsluitend online te volgen. Alleen op kerstavond en kerstmorgen zullen we diensten houden waar net als nu maximaal dertig bezoekers mogen komen.
De Kerstnachtdienst is op donderdagavond 24 dec om 22.00 uur in de Johannes kerk. De viering op eerste kerstdag 25 dec om 10.30 uur in de Ontmoetingskerk. U moet zich daar voor aanmelden, via https://www.pgmbd.nl/aanmelden. Beide diensten zijn uiteraard ook digitaal te volgen via www.Kerkdienstgemist.nl.
Alle andere diensten gaan wel door maar zonder bezoekers. Ze zijn alleen digitaal te volgen via www.Kerkdienstgemist.nl. Dit geldt voor alle zondagse diensten van 20 december tot en met 17 januari, en ook voor de oudejaarsdienst.
Mocht u zich al hebben aangemeld dan krijgt u hierover het bericht dat de dienst zonder bezoekers wordt gehouden.

Wij erkennen hiermee onze maatschappelijk verantwoordelijkheid om vrijwel uitsluitend digitale kerkdiensten te verzorgen en zo contacten te beperken. Tegelijk vinden we het belangrijk om wél (zij het met een beperkt aantal kerkgangers) samen te komen rond het geboortefeest van Jezus Christus.

Laten samen doen wat we kunnen om het virus te stoppen. Dat betekent steeds afstand houden bij het binnenkomen en verlaten van het kerkgebouw, ook op het kerkplein. De regels zijn er niet voor niets en door ze te volgen kunnen we ons steentje bijdragen in het beheersen van de pandemie

Ik wens u allen een gezegende Kerst
Namens de corona werkgroep van de Protestantse Gemeente Maas en Beekdal,

Eddy Roerdink