printen

MEESTE ACTIVITEITEN WEER UITGESTELD, CORONA BLIJFT ONTREGELEN


27-11-2020

Als u op de site van onze kerk (www.pgmbd.nl) kijkt dan zal het u wel opvallen – er zijn niet veel activiteiten meer gepland voor de komende maand. Dat is natuurlijk allemaal het gevolg van Corona. De kringenwerkactiviteiten vergen ontmoeting, en juist dat is nu in grotere groepen niet mogelijk.

Voorlopig hopen we nog dat er in januari weer het een en ander kan beginnen, maar zeker is dat niet. Blijf daarom goed op de site van de kerk, en ook op kringenwerk.nl kijken, of er al weer iets kan. En check het altijd nog even met de organisatoren.
Wat we wel gaan proberen in december is een digitale ontmoeting vanuit het Gruizenkerkje onder de noemer ‘Zin aan Tafel’. U leest daarover meer, elders in deze Onderweg. Ook staat de kerstwandeling van 18 december nog op de agenda, maar pas op 8 december zal duidelijk worden of dat kan. Gelukkig is de organisatie eenvoudig, en kunnen we de beslissing tot het allerlaatst uitstellen.

U hoort daarover meer in één van de volgende nieuwsbrieven. 
Wat we óók horen is dat mensen binnen de spelregels van corona elkaar opzoeken en op heel kleine schaal met elkaar bidden, of een mini-Bijbelkring organiseren, of samen naar een film kijken, of met elkaar gaan wandelen en praten op veilige afstand. Mooi om dat te horen.

Ook als een kring een kringetje is, en maar uit twee of drie mensen bestaat is het mogelijk om te ontmoeten, verbinden en te inspireren. Jezus zei ooit: waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn ben ik in hun midden. Twee of drie - het klinkt bijna als een corona-spelregel. Hou vol, en houdt goede moed, tot de betere tijden die zeker zullen komen. 
Namens kringenwerk

Bert Stuij en Dick Haster