printen

Jaarrekening 2019 PGSG gereed: een positief resultaat


13-06-2020Op 14 april 2020 werd de jaarrekening over 2019 van de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht behandeld en goedgekeurd in de Kerkenraad.

Hieronder geven we de belangrijkste opmerkingen over het boekjaar 2019:

In getallen ziet de jaarrekening er als volg uit:

Dit betekent dat we een positief resultaat van € 12.962 hebben over 2019. Dat is beter dan begroot.

Voor nadere informatie over de jaarrekening kunt u contact opnemen met de penningmeester, telefoon 046-4514246 of via penningmeester@pgs-g.nl.

Namens het college van Kerkrentmeesters

Bert Bosman, penningmeester

Bert Kip, voorzitter