printen

Collectes zondag 10 mei 2020


10-05-2020

Ook als er als gevolg van de coronacrisis geen kerkdiensten gehouden worden, willen we graag onze bijdrage aan het belangrijke werk van de diaconie en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap blijven leveren. Daarom doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen.

Diaconie: Ronald McDonald Huis
Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders. In het Ronald McDonald Huis, zoals bijvoorbeeld het huis in Maastricht, logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Daar wordt het gezin een rustige plek geboden, ze kunnen er desgewenst met andere ouders praten of ondersteuning krijgen van vrijwilligers. En dichtbij hun zieke kind zijn. De huizen draaien voornamelijk op vrijwilligers en zijn voor de financiën afhankelijk van sponsors en giftgevers, ze krijgen geen subsidie.

U kunt een bijdrage voor deze collecte overmaken op de rekening: NL 24 INGB 0001 0385 55 t.n.v. Diaconie te Sittard.

Hartelijk dank voor uw gift.

Kerk
De tweede collecte is zoals elke week voor het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage daarvoor overmaken op rekening NL30 RABO 0373 7289 72, t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.