printen

Collectes zondag 19 april 2020


19-04-2020

Ook als er als gevolg van de coronacrisis geen kerkdiensten gehouden worden, willen we graag onze bijdrage aan het belangrijke werk van de diaconie en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap blijven leveren. Daarom doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen.

Vandaag wordt er gecollecteerd voor het diaconale werk in de eigen gemeente.

Diaconie is een belangrijk onderdeel van kerkzijn; diaconale nood is niet altijd zichtbaar maar het is wel belangrijk dat we er als gemeenteleden voor elkaar zijn. De diaconie wil graag helpen in voorkomende gevallen; soms gaat het om financiële nood.

We mogen u vragen om daarvoor een bijdrage te geven.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:

  

Kerk
De tweede collecte is zoals elke week voor het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage daarvoor overmaken op rekening NL30 RABO 0373 7289 72, t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.