printen

BIJEENKOMST WIJK GREVENBICHT


06-01-2020

Op 12 november 2019 was er een bijeenkomst in het kerkje in Grevenbicht met ds. Pier Prins, Marnix van Gurp, voorzitter van de kerkenraad, een 10-tal gemeenteleden uit Grevenbicht en de bestuursleden van het Podiumkerkje. Het betrof een informele kennismaking tussen Pier, Marnix en de groep

Ton Dorrestijn vertelde iets over de organisatie van de koffiemiddagen en stelde voor in het nieuwe jaar een keer een gezamenlijke broodmaaltijd te organiseren. Pier was hier een warm voorstander van en heeft toegezegd dat hij daarbij aanwezig zal zijn.

Ida Dorrestijn vertelde over de overige activiteiten van het pastoraal team in Grevenbicht, zoals het aansturen van een groot team van bezoekvrijwilligers, die elk enkele van de oudere gemeenteleden bezoeken.
Ds. Pier Prins heeft uitgelegd dat hij na het vertrek van ds. Stegink het zogenaamde crisispastoraat voor Grevenbicht op zich heeft genomen, zoals bij overlijden en ziekte.

Hiervoor kan hij worden opgebeld op telefoonnummer: 4360037 of via email: prins1959@gmail.com. Uiteraard kunnen verzoeken en berichten ook altijd worden doorgegeven aan de leden van het pastoraal team, aan Anja Ruber (4854060) en aan Ida en Ton Dorrestijn (4857835).
We hopen met elkaar op een goede samenwerking!

Pier Prins