printen

Wereldwinkel


De leden van de ZWO houden het wereldwinkeltje in de hal van de Johanneskerk draaiende. Het winkeltje is bedoeld om de aandacht van de kerkleden te vestigen op eerlijke handel. Wij zien dit als daad van medemenselijkheid en als verweer tegen onrecht.

U kunt kennismaken met verschillende eerlijke handelsproducten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Joke van der Steen  tel. 44584618