printen

IONA-Viering: God roept ons om een gemeenschap te vormen


15-09-2019Op zondag 15 september werd in de Johanneskerk een Iona-gebedsdienst gevierd. De cantorij verleende medewerking. Hiernaast zijn de woorden weergegeven die dominee Irene Pluim aan het begin van de dienst als uitleg gaf.

Hieronder staat het gebed weergegeven dat zij met ouderling van dienst Bert Stuij uitsprak: 

Gebed

Laten we bidden:

Heilige en gulle God

We leven in een wereld vol wonderen

Ontsprongen aan uw eindeloze verbeeldingskracht

Het universum is uw schepping

Geboren uit liefde en gulheid

Laat uw naam geheiligd worden!

 

Door eeuwen van denken en zoeken

Door Tora en door wijsheid, inzicht en ervaring

kwam uw wil, uw bedoeling aan het licht

Totdat in Jezus

alles wat tot dan verborgen was openbaar werd

En de hemel de aarde raakte

Laat uw naam geheiligd worden!

 

In de schoonheid van de aarde

In de stilte van ons hart

In de verbondenheid in uw kerk

In alle daden van goedheid en vriendschap

In vergeving vanuit het hart

En in de aanbidding in onze ziel

Bevestigt de Geest de waarheid waaruit we leven

Laat uw naam geheiligd worden!

 

En als we dit weten

En toch tekortschoten in liefde tot u, onze Schepper,

Aarzelden om uw Zoon te volgen

Twijfelden aan de kracht van de Geest

Heer, ontferm u over ons

Heer, ontferm u over ons

 

En als we toch troost belangrijker vonden dan eerbied

Liever onze behoeftes vervulden dan dat we uw wil deden

Als we liever mindere goden dienden

Een goedkoper evangelie volgden

Christus, ontferm u over ons

Christus, ontferm u over ons

 

En als we toch uw openhartigheid beantwoordden

Met het voor onszelf houden van onze rijkdom

Met het zoeken van het gezelschap van ‘ons soort mensen’

Met gesprekken over zaken die nergens toe doen

En in dit alles onze betrouwbaarheid op het spel zetten

En het vertrouwen in ons geloof verloren

Heer, ontferm u over ons

Heer, ontferm u over ons

 

Inleiding over dit ochtendgebed

"God roept ons om een gemeenschap te vormen

waar we elkaar in het oog hebben

Met de halve cirkel waarin we nu zitten, kán dat

 

Het is ook een vorm waarin veel ruimte is

En dat dóet wat met ons, met onze beleving

die open plek in ons midden

 

Vanmorgen bidden we mee met liturgische teksten

zoals die in de Ionagemeenschap ook gebruikt worden

De oorspronkelijk engelse teksten zijn vertaald door Roel Bosch

 

In de inleiding van het boekje waarin deze vertaalde teksten staan

staat ook een quote van George McLeod,

die in de crisisjaren 30 van de vorige eeuw

de eeuwenoude abdij op het schotse eilandje Iona weer opbouwde

en betekenis gaf:

 

Jezus de timmerman kwam niet om aan theologen en filosofen

stof tot overdenken en te bediscussiëren te geven

Maar om in Gods naam heelheid en heil te delen met velen…

  

Dat is wat mij betreft een mooie grondgedachte die mag meeklinken vanmorgen 

We bidden en zingen vanuit verwondering en verlangen."