printen

Sietse van der Sluis bevestigd tot ouderling kerkvoogd en afscheid van Rob Atsma


02-09-2012Zondag 2 september
Geen organist in deze dienst, maar de dienst werd wederom muzikaal begeleid door een groep muzikale gemeenteleden. Deze keer werd de groep gevormd door Marnix van Gurp, Irene Pluim, Bart Kooyman en Anne Kip. Tijdens de collecte speelde Maurits Kooyman piano.

Sietse van der Sluis werd bevestigd tot ouderling kerkvoogd. Hij volgt Rob Atsma op, die deze functie meer dan 4 jaar vervuld heeft.

De overdenking ging over Visie, soms moet je 2 keer kijken voor je ziet wat je moet zien. Ds. Joachim Stegink wenste Sietse toe, dat hij een heldere Visie kan vormen en gaf hem als geschenk een brillendoekje zodat hij altijd helder blik zou hebben.

De kinderen van de kindernevendienst waren ook geïnspireerd door het thema Visie en hadden voor de nieuwe ambtsdrager een bril gemaakt, met de wens dat Sietse alles duidelijk ziet.

Sietse stelde zich nog even kort voor.

De voorzitter van de kerkenraad Lianne van Oord heette Sietse van harte welkom, zij was blij dat Sietse zich wil inzetten voor de kerk. Zij bedankte Rob heel hartelijk voor het vele werk dat hij de afgelopen jaren heeft verricht. Rob heeft zich vol overgave ingezet voor de fusie met Grevenbicht. Ook de komende jaren zal Rob zich nog bezighouden met de samenwerking tussen Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond.

Welkom Sietse en Bedankt Rob.