printen

Jaarrekening 2018 gereed: klein verlies


27-05-2019Op 23 april 2019 werd de jaarrekening over 2018 van de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht behandeld en goedgekeurd in de Kerkenraad.

Hieronder geven we de belangrijkste opmerkingen over het boekjaar 2018:

De bijdragen Levend Geld (o.a. uw bijdragen in het kader van Actie Kerkbalans) zijn lager dan verleden jaar. Het aantal gevers voor de Vrijwillige Bijdrage is (licht) gedaald, en ook het bedrag per gever is licht gedaald.

In getallen ziet de boekhouding er als volg uit:

Dit betekent dat we een klein negatief resultaat (verlies) van € 1.106 hebben over 2018. Dat is beter dan begroot maar minder goed dan vorig jaar.

Voor nadere informatie over de jaarrekening kunt u contact opnemen met de penningmeester, telefoon 046-4514246 of via penningmeester@pgs-g.nl.

Namens het college van Kerkrentmeesters

Bert Bosman, penningmeester

Bert Kip, voorzitter