printen

Amnesty schrijfactie oktober 2018


01-10-2018Het slachtoffer van mensenrechtenschendingen dat u in deze informatiebrief aantreft kunt u helpen met een verzoek aan of een protest bij de betreffende autoriteiten.

Neem bijgaande brieven mee naar huis, voorzie ze van:
- plaats, datum
- afzender: handtekening, naam en volledig adres
- benodigde porto (zie deze info)
en stuur ze naar het in de brief aangegeven adres.

U kunt de brieven natuurlijk ook overschrijven wanneer u dat persoonlijker vindt.

Schrijfactie Angola

Joaquim Costa Zangui is jongerenlid van een kleine oppositiepartij in Angola. Op 12 augustus 2018 werd hij ontvoerd door twee onbekende mannen. Het is niet bekend waar hij is. Hij is ook wel bekend als Lutambi. Joaquim is schoolleraar en studeert rechten

Hij is ook zeer actief in de gemeenschap van Massaque, een stad in de provincie Luanda aan de noordkust van Angola. De dag voor zijn verdwijning organiseerde hij de verkiezingen voor een nieuwe voorzitter van een commissie die die de belangen behartigt van de inwoners van Massaque. Hij zou zelf ook plaatsnemen in de commissie.

Naar alle waarschijnlijkheid hebben de Angolese autoriteiten iets te maken met zijn verdwijning. Oppositieleden en dissidenten zijn in Angola vaak het doelwit van arrestaties en verdwijningen.

Goed nieuws!        Goed nieuws!       Goed nieuws!

Na meer dan veertien maanden gevangenschap is Taner Kılıç, voormalig voorzitter van Amnesty Turkije, vrij. Een rechtbank in Istanbul beval vandaag zijn vrijlating. Hij is terug bij zijn vrouw en kinderen.
Taner Kılıç liet in een reactie weten: ‘Ik wil iedereen bedanken voor de solidariteit die ze me getoond hebben. De gedachte dat mensen over de wereld, van Benin tot Noorwegen, onder de hete zon en in de vrieskou, mij steunden beurde mij op in de gevangenis. Het deed me beseffen hoe belangrijk internationale solidariteit is in de strijd voor mensenrechten.’

Wilt u meer weten over Amnesty International? Kijk dan op de website: www.amnesty.nl.

Wijzigingen/opmerkingen/suggesties graag doorgeven aan
Hanna v.d. Avert: hannavdavert@gmail.com of
Henny Veldman: dickveldman30442@gmail.com

Portokosten: in NL 1 of  € 0,83.   Buiten NL: Internationaal 1 of € 1,40