printen

Gezamenlijk van start op de gezamenlijke STARTZONDAG op 9 september


09-09-2018Op 9 september a.s. gaan onze kerkgemeenschappen in een gezamenlijke kerkdienst het startsein geven voor het komende seizoen. We hopen op veel goede gesprekken met elkaar. Tot de voorbereidingsgroep behoren Dick Haster, Inge Streekstra, Caroline Steenwijk en ds. Joachim Stegink.

Maar wat maakt een goed gesprek tot een goed gesprek? De voorbereidingsgroep heeft als thema gekozen: ‘Levenslessen delen’. Wat we meemaken heeft invloed op de manier waarop we in het leven en in het geloof staan. Als we daar met elkaar over in gesprek gaan kunnen we elkaar geestelijk voeden. We gaan kijken welke best wel ‘pittige levenslessen’ Jezus gegeven heeft in Marcus 9,34-9,1. U bent van harte uitgenodigd om zelf te komen anderen uit uw omgeving mee te nemen!

In de voorbereidingsgroep willen we ook de onderlinge verbondenheid tussen onze kerkgemeenten versterken. Daarom hebben we bedacht om voorafgaande aan de dienst een gezamenlijk ontbijt in de Johanneskerk te organiseren waarbij we om 8.45 uur starten.

Wij vragen u om zelf per persoon 2 belegde broodjes of boterhammen mee te nemen, zodat we dit ook samen kunnen delen. De organisatie zal voor nog wat aanvullingen zorgen.

Voor diegene die moeizaam ter been zijn zorgen we voor vervoer.  Na afloop zal er gelegenheid zijn om, naast een kopje koffie of thee kennis te maken met de diverse onderwerpen van het Kringenwerk.

Graag zouden we voor maandag 3 september willen weten of u deel neemt aan het ontbijt of dat wij u kunnen komen ophalen.

Meer informatie of wilt u zich opgeven voor het ontbijt en/of het vervoer dan bent u welkom bij:
- Inge Streekstra, per email:  streekstra43@zonnet.nl
- Caroline Steenwijk,
  per e-mail caroline.steenwijk@kpnmail.nl
  of per telefoon (046) 410 53 43. 

Wilt u in ieder geval alvast de datum noteren?
Wij zullen u op tijd verder informeren in het Kerknieuws of via de kerkdiensten of per e-mail.

Graag tot 9 september om 8.45 voor het ontbijt (of om 10.00 uur voor de dienst in de Johanneskerk)!

Namens de voorbereidingsgroep
Ds. Joachim Stegink