printen

NIEUWS VAN AMNESTY INTERNATIONAL


20-06-2016Graag wil ik u vertellen dat er naar aanleiding van brieven die wij enkele maanden geleden verstuurden vier mensen uit onze kerkgemeenschap een brief uit Rusland terug hebben gekregen. Ook al zijn dit standaardbrieven, we weten in elk geval dat er naar gekeken wordt.

Ik vind het fijn als u aan mij zou willen doorgeven wanneer u een brief terug krijgt. Ik kan dit aan de Regionale Afdeling melden en aan het hoofdkantoor in Amsterdam. Daar kunnen brieven vertaald worden, indien gewenst.

Ik wil u hierbij de vertaling van de brief uit Rusland doorgeven:

"Uw brief inzake de belangen van de lokale Jehova getuigen uit Taganrog (in 2009 als extremistische organisatie bestempeld, red.) is bekeken door de procureur van het district Rostov.

Op 30 november 2015 zijn Nikolai Trotsiuk, Yuri Baklushin, Aleksandr Skvortsov en Aleksei Koptev door de rechtbank in de stad Taganrog schuldig bevonden en veroordeeld voor het organiseren van religieuze activiteiten die voor de wet als extremistisch gelden. Ook hebben de mannen minderjarigen aangezet tot het plegen van misdaden uit religieuze haat.  De overige gedaagden (12 mensen, red.) zijn veroordeeld vanwege hun lidmaatschap van deze organisatie.

Het vonnis van de rechtbank  is nog niet van kracht, omdat er beroep tegen is aangetekend. Tijdens dit hoger beroep wordt er naar de rechtmatigheid en legitimiteit van het vonnis gekeken.

O.V. Tkachenko, hoofd van de afdeling van staatsaanklagers."

Met vriendelijke groet, Sébastian Menninga

Projectmedewerker Rusland | Project Assistant for the Russian Federation, Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia.

Laten we doorgaan met de brieven, het is nog altijd zo hard nodig en we horen ook het goede nieuws, dat ons steunt.

Ike Westerhof-van Goudoever, e-mail: westgoud@hetnet.nl