printen

"HEILIGE BOONTJES"


11-09-2016Dit jaar vieren we de startzondag in Geleen, samen met onze partnergemeente.

Pier Prins leidt de dienst die het thema Heilige Boontjes heeft. De cantorij van Geleen-Beek-Urmond  zingt met leden van de cantorij van Sittard-Grevenbicht.

Wie zijn heiligen, gezien met protestante ogen? Zijn er ook eigentijdse heiligen?

De kinderen hebben een aandeel in de dienst. Lukas geeft in hoofdstuk 15 de verzen 1-10 de Bijbelse leidraad.

Zet deze dienst in uw agenda: Zondag 11 september om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk.

Na afloop drinken we koffie, thee en limonade met koek en cake gebakken door vrijwilligers (u mag dat zijn).

Gert Reijnen